Урок 1 Тема. Вступне заняття. Значення праці в житті людини
НазваниеУрок 1 Тема. Вступне заняття. Значення праці в житті людини
страница1/57
Дата конвертации19.12.2012
Размер1 Mb.
ТипУрок
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   57
Харків Видавнича група «Основа»
2009
Серія «Усі уроки в початковій школі» Серію засновано в 2007 році
2-ге видання
Усі уроки трудового навчання.1–4 класи / упоряд.
Ю. Є. Бардакова.— 2-ге вид., випр.— Х. : Вид. група «Осно- ва», 2009.— 431, [1] c. : іл. — (Серія «Усі уроки в початковій школі»).
ISBN 978-966-333-665-7.
Посібник містить орієнтовні розробки уроків трудового навчання у 1–4 класах, складені відповідно до чинної Програми (авт. В. Тименко, Л. Дени- сенко, В. Вдовченко).
Використання на уроках цікавого дидактичного матеріалу (загадок, кросвордів, віршів), нестандартних методів навчальної діяльності, завдань творчого характеру сприятиме розвитку творчих здібностей учнів 1–4 класів, фантазії, мислення, художнього смаку, а також формуванню елементарних на- вичок дизайну та вихованню поваги до праці та людей різних професій.
УДК 37.016
ББК 74.263
У74
© Бардакова Ю. Є., упорядкування, 2008 © ТОВ «Видавнича група «Основа»», 2009 УДК 37.016
ББК 74.263
Зміст
1 Клас ........................................................................................................9
Урок 1–2. Тема. Вступне заняття. Значення праці в житті людини.
Організація робочого місця ...........................................................................10
Урок 3. Тема. Заготівля і зберігання природного матеріалу.
Урок-екскурсія в парк ....................................................................................12
Урок 4–5. Тема. Збирання квітів різних видів місцевих рослин.
Виготовлення квіткової абетки .....................................................................14
Урок 6–7. Тема. Аплікація із рослинних форм ..............................................17
Урок 8. Тема. Декоративна аплікація .............................................................19
Урок 9–10. Тема. Сюжетні композиції з рослинних форм.
Створення колективних сюжетних композицій з природного матеріалу ....20
Урок 11–12. Тема. Об’ємні вироби з природного матеріалу.
Виготовлення із природних форм фігурок тварин, дерев, казкових персонажів. Об’єднання виробів у спільну композицію ..............................22
Урок 13. Тема. Обладнання для роботи з глиною і пластиліном.
Прийоми ліплення .........................................................................................24
Урок 14. Тема. Народні іграшки з глини ........................................................26
Урок 15. Тема. Ліплення з пластиліну (гриби) ..............................................28
Урок 16. Тема. Ліплення. Композиція «Будиночок равлика» ......................30
Урок 17. Тема. Ліплення з пластиліну звірят .................................................32
Урок 18. Тема. Властивості паперу. Робота з папером ...................................34
Урок 19. Тема. Конструювання зі смужок паперу .........................................36
Урок 20–21. Тема. Перегинання і складання паперу.
Виготовлення стріли, пташки ........................................................................37
Урок 22. Тема. Розмітка за зразком, клітинками та лінійкою .......................40
Урок 23–24. Тема. Різання паперу. Виготовлення з цупкого паперу геометричних фігур ........................................................................................42
Урок 25. Тема. Криволінійне різання паперу.
Виготовлення дидактичної гри «Числове віяло» ..........................................44
Урок 26. Тема. Симетричне вирізування .......................................................47
Урок 27. Тема. Вирізування з паперу серветок, сніжинок ............................49
Урок 28. Тема. Аплікація з паперу «Прикрась ялинку» .................................52
Урок 29–30. Тема. Виготовлення ялинкових і різдвяних іграшок та прикрас ......................................................................54
Урок 31. Тема. Аплікація з кольорового паперу «Квітка» .............................57
Урок 32. Тема. Аплікація з кольорового паперу «Святкова листівка» ..........59
Урок 33. Тема. Аплікація з паперу «Курчатко» ..............................................62
Урок 34. Тема. І з папером, і з картоном працювати ми майстри! ................64
Урок 35–36. Тема. Створення з кольорового паперу орнаментів геометричних та рослинних форм на закладці до книжки, квадраті ...........68
Урок 37. Тема. Саморобна дидактична гра «Сад і город» ..............................71
ISBN 978-966-333-665-7
У74
Усі Уроки трУдового навчання. 1–4 класи 2-ге видання
Упорядник БАРДАКОВА Юлія Євгенівна Навчально-методичний посібник
Головний редактор Ю. Є. Бардакова Технічний редактор О. В. Лєбєдєва Коректор О. М. Журенко
Підписано до друку 28.01.2007. Формат 60 90/16. Папір газетний.
Гарнітура Ньютон. Ум. друк. арк. 27,0.
Замовлення № 8-02/18-05.
ТОВ «Видавнича група “Основа”». Свідоцтво ДК № 2911 від 25.07.07 р.
61000, м. Харків, вул. Плеханівська, 66
Тел. (057) 731-96-31.
e-mail: ub@osnova.com.ua
Віддруковано з готових плівок ПП «Тріада+» Свідоцтво ДК № 1870 від 16.07.2007 р.
Харків, вул. Киргизька, 19. Тел.: (057) 757-98-16, 757-98-15 Навчальне видання
Серія «Усі уроки в початковій школі» 1-ше видання вийшло друком у 2008 році
4
Усі уроки трудового навчання.1–4 класи Зміст
5
Урок 38. Тема. Текстильні матеріали. Загальні поняття про прядиво, нитки, тканини та ткацтво .............................................................................74
Урок 39–40. Тема. Плетіння. Спосіб плетіння «косичкою».
Створення виробів з плетіння .......................................................................76
Урок 41. Тема. Інструменти і приладдя для роботи з тканиною ...................77
Урок 42. Тема. Стібки і шви. Ручні стібки. Шов «уперед голку» та його застосування ......................................................................................79
Урок 43. Тема. Виконання шва «уперед голку».
Оздоблення виробів ручним швом ................................................................82
Урок 44–45. Тема. Розкрій тканини. Виготовлення спіднички прямолінійної форми для ляльки ..................................................................85
Урок 46. Тема. Пошиття виробів з тканини. Шви «уперед голку», «через край» ....................................................................................................87
Урок 47–48. Тема. Пошиття фартушка для ляльки, оздоблення його швом «уперед голку» та аплікацією .......................................................89
Урок 49. Тема. Будівельний конструктор ......................................................91
Урок 50. Тема. Будівельні споруди. Конструювання з деталей набору «Казкового містечка» .....................................................................................92
Урок 51. Тема. Конструювання з деталей набору будиночків різної складності за малюнком та власним задумом .....................................94
Урок 52. Тема. Пластмасові технічні конструктори. Їх призначення ...........96
Урок 53. Тема. Колективне збирання моделей машин.
Спільна поетапна робота з моделювання транспортної техніки ..................98
Урок 54. Тема. Пластичні матеріали, їх властивості і призначення ...........101
Урок 55. Тема. Тематичне ліплення за малюнком і власним задумом.
Створення композиції за мотивами української народної казки «Колобок» ...........................................................................103
Урок 56. Тема. Ліплення з пластиліну овочів і фруктів ...............................105
Урок 57. Тема. Догляд за кімнатними рослинами .......................................107
Урок 58. Тема. Вирощування рослин у закритому ґрунті.
Відбір повноцінного насіння (коренів) овочевої зелені .............................110
Урок 59. Тема. Висівання пророщеного насіння у відкритий ґрунт ...........112
Урок 60*. Тема. Висівання насіння квітів у відкритий ґрунт ......................113
2 Клас
Урок 1. Тема. Вступне заняття......................................................................118
Урок 2. Тема. Згинання і складання паперу.
Виготовлення іграшок із паперу. Метелик ..................................................122
Урок 3. Тема. Згинання та складання паперу.
Виготовлення іграшки складанням. Декоративна квітка ...........................125
Урок 4. Тема. Згинання і складання паперу.
Виготовлення іграшок із паперу. Жабка ......................................................128
Урок 5. Тема. Симетричне вирізування.
Виготовлення гірлянд-хороводів «Дерева» .................................................131
Урок 6. Тема. Симетричне вирізування.
Витинанки. Серветки (з паперу) .................................................................135
Урок 7. Тема. Робота з природним матеріалом.
Складання орнаменту у смужці ...................................................................140
Урок 8. Тема. Предметна аплікація із рослинних форм. Зайчик ................143
Урок 9. Тема. Робота з природним матеріалом.
Аплікація із рослинних форм. Сюжетна аплікація. Акваріум ....................146
Урок 10. Тема. Об’ємні вироби із природних матеріалів.
Виготовлення виробів із каштанів та жолудів .............................................149
Урок 11. Тема. Об’ємні вироби із природних матеріалів.
Виготовлення іграшок із горіхів ..................................................................152
Урок 12. Тема. Робота з природним матеріалом.
Сувеніри із насіння ясена, клена .................................................................154
Урок 13. Тема. Елементи графічної грамоти.
Виготовлення геометричних фігур ..............................................................158
Урок 14. Тема. Елементи графічної грамоти.
Виготовлення «Монгольської гри» ..............................................................161
Урок 15. Тема. Конструювання. Курочка Ряба ............................................164
Урок 16. Тема. Об’ємні вироби з паперу.
Виготовлення новорічних прикрас. Сіточки ..............................................167
Урок 17. Тема. Об’ємні вироби з паперу.
Виготовлення ялинкових прикрас. Новорічна гірлянда ............................170
Урок 18. Тема. Робота з папером. Іграшки зі смужок. Котик .....................173
Урок 19. Тема. Робота з папером. Іграшки зі складеного аркуша ...............176
Урок 20. Тема. Робота з папером. Предметна аплікація. Прапор та герб України .........................................................................................................180
Урок 21. Тема. Робота з папером. Декоративна аплікація ..........................184
Урок 22. Тема. Сюжетна аплікація. Створення композицій до казок ........189
Урок 23. Тема. Робота з папером. Вітальна листівка до 8 Березня .............194
Урок 24. Тема. Робота з картоном. Настінні сувеніри .................................198
Урок 25. Тема. Робота з папером. Писанка .................................................201
Урок 26. Тема. Конструювання меблів із сірникових коробок ...................205
Урок 27. Тема. Конструювання із сірникових коробок. Човник ................207
Урок 28. Тема. Текстильні матеріали. Плетіння «косичка» .........................210
Урок 29. Тема. Робота з тканиною. Ручні шви. Шов «уперед голку».
Шов «ручна строчка» ...................................................................................
213
Урок 30. Тема. Аплікація з відрізків вовняних ниток.
Вітальна листівка до Дня Перемоги ............................................................216
Урок 31. Тема. Розкроювання тканини.
Виготовлення серветки з бахромою ............................................................219
Урок 32. Тема. Оздоблення серветки ручним швом «уперед голку» ...........222
3 Клас
Урок 1. Тема. Виготовлення закладки в книжку .........................................226
Тема. Виготовлення книжки-саморобки до свята 8 Березня .....................231
Урок 2. Тема. Куб, конус. Креслення розгорток куба, конуса ....................234
* Решту 10 уроків вчитель планує за власним розсудом
6
Усі уроки трудового навчання.1–4 класи Зміст
7
Урок 27. Тема. Колективна творча робота: конструювання транспортних засобів ...................................................................................322
Урок 28. Тема. Виготовлення пейзажу, панно із використанням різних матеріалів (в коробці з-під цукерок) ...........................................................325
Урок 29. Тема. Макетування будинку або інших конструкційних об’єктів ..............................................................................327
Урок 30. Тема. Елементи графічної грамоти. Виготовлення коробочки ....331
Урок 31–32. Тема. Сучасні та традиційні види художньої праці.
Створення орнаментів для вишивок, перенесення малюнкі в на тканину ..................................................................................................336
Урок 33. Тема. Мета та умови праці квітникарів. Досліди з рослинами .....339
Урок 34. Тема. Колективна творча робота: конструювання виробів для відтворення українського побуту. Посуд (ліплення) ............................344
4 Клас
Урок 1. Тема. Повторення вивченого за 1–3 класи. Ділові якості працівників, умови праці для різних видів професійної діяльності.
Правила професійної діяльності .................................................................350
Урок 2. Тема. Елементи проектної графіки (графічної грамоти) ................353
Урок 3. Тема. Світ професій «людина — природа». Екскурсія на робочі місця професійних працівників сфери «людина — природа» ....................359
Урок 4. Тема. Робота з рослинними матеріалами.
Створення композицій із квітковими формами .........................................361
Урок 5. Тема. Робота з насінням медоносних квітів.
Виготовлення аплікації з гречки, пшона. Їжачок .......................................363
Урок 6. Тема. Робота з пластиліном.
Поєднання способів «витягування» з цілого шматка пластиліну і «примазування» деталей до основи ...........................................................366
Урок 7. Тема. Ліплення на основі пласта.
Комбінований спосіб ліплення ...................................................................368
Урок 8. Тема. Узагальнююча практична робота.
Створення колективної композиції-виставки за тематикою розділу ........370
Урок 9. Тема. Світ професій «людина — людина» .......................................371
Урок 10. Тема. Побутова праця. Розподіл обов’язків у сім’ї.
Види самообслуговування. Виготовлення корисних для сім’ї речей у міні-групах .................................................................................................374
Урок 11. Тема. Культура зовнішності людини. Її стиль ...............................377
Урок 12. Тема. Розробка іграшкових моделей і макетування різних стилів одягу ................................................................380
Урок 13. Тема. Подарунки та сувеніри до свят. Свято Миколая .................382
Урок 14. Тема. Подарунки та сувеніри до Нового року ...............................384
Урок 15. Тема. Узагальнююча практична робота ........................................386
Урок 16. Тема. Світ професій «людина — знакові системи» .......................388
Урок 17. Тема. Умовні знаки передачі інформації.
Робота з різними матеріалами .....................................................................390
Урок 3. Тема. Об’ємні вироби з паперу.
Виготовлення іграшки конічної форми ......................................................236
Урок 4. Тема. Виготовлення кубиків із зображенням літер для першокласників .....................................................................................241
Урок 5. Тема. Мета та умови праці професій типу «людина — природа».
Виготовлення сторінок Червоної книги України .......................................244
Урок 6. Тема. Робота з природним матеріалом.
Аплікація з листя, трав і квітів .....................................................................248
Урок 7. Тема. Робота з природним матеріалом. Ікебани .............................250
Урок 8. Тема. Робота з природним матеріалом.
Виготовлення аплікації «Метелик» із насіння ясена та клена....................253
Тема. Аплікація із соломки ..........................................................................256
Урок 9. Тема. Відображення рослинних форм у композиціях.
Способи компонування рослинних форм...................................................258
Урок 10. Тема. Макетування об’ємних виробів із природного матеріалу ..............................................................................260
Урок 11. Тема. Створення довільної композиції з об’ємних виробів із природного матеріалу ..................................................................................264
Урок 12. Тема. Професії кравець, закрійник, швачка. Види швів ..............265
Урок 13. Тема. Виготовлення подушечки для голок ...................................269
Урок 14 . Тема. Пришивання ґудзиків ........................................................272
Тема. Дрібний ремонт одягу. Латка. Вішалка для одягу ..............................274
Урок 15. Тема. Міфологічні істоти — обереги природи та людей.
Шиття м’яких іграшок із тканини ...............................................................277
Урок 16. Тема. Виготовлення саморобки «Сніговичок», листівки «Сніговик» .....................................................................................280
Урок 17. Тема. Виготовлення новорічних і різдвяних іграшок, ялинкових прикрас, сюрпризів із різних матеріалів ...................................283
Урок 18. Тема. Симетричне вирізування. Витинанки.
Виготовлення сніжинок ...............................................................................289
Урок 19. Тема. Колективна творча робота: прикрашання ялинки, класної кімнати до новорічного свята .........................................................293
Урок 20. Тема. Людина і знаки інформації.
Виготовлення дорожніх знаків ....................................................................297
Урок 21. Тема. Давні і сучасні засоби передачі інформації.
Виготовлення власної візитки .....................................................................302
Урок 22. Тема. Модель годинника із квадратним

або круглим циферблатом ............................................................................305
Урок 23. Тема. Виготовлення моделі ракети ................................................308
Урок 24. Тема. Виготовлення моделі парашута ...........................................311
Тема. Конструювання іграшкового планера з паперу .................................313
Урок 25. Тема. Поняття про винахідництво і раціоналізаторство.
Конструювання технічних моделей із квадратних та прямокутних заготовок із паперу, картону ..............................................316
Урок 26. Тема. Конструювання моделей машин із деталей конструкторів за зразком .............................................................................319
8
Усі уроки трудового навчання.1–4 класи 1 Клас
Урок 18. Тема. Узагальнююча практична робота.
Колективна сюжетно-рольова гра ...............................................................393
Урок 19. Тема. Світ професій «людина — техніка». Урок-екскурсія ..........395
Урок 20. Тема. Технічні конструкції. Моделювання за графічним зображенням .................................................................................................398
Урок 21. Тема. Проектування технічних моделей. Розробка графічних зображень .....................................................................................................402
Урок 22. Тема. Технічне моделювання з деталей конструктора «Школяр» та інших технічних конструкторів.
Модель свердлильного верстата ..................................................................405
Урок 23. Тема. Проектне моделювання з деталей конструкторів за власним задумом ......................................................................................407
Урок 24. Тема. Макетування будівельних споруд на основі розгортки за аналогом, макетом-зразком ...................................................409
Урок 25. Тема. Проектування макетів споруд за власним задумом ............411
Урок 26. Тема. Узагальнююча практична робота. Колективна виставка-композиція «Моя вулиця» ...........................................................413
Урок 27. Тема. Світ професії «людина — художні образи»..........................414
Урок 28. Тема. Художні техніки декоративно-ужиткового мистецтва.
Художня вишивка .........................................................................................416
Урок 29. Тема. Художня обробка деревини .................................................419
Урок 30. Тема. Східний і західний стилі в архітектурі. Особливості архітектурних форм Заходу і Сходу .............................................................420
Урок 31. Тема. Поєднання об’ємних просторових форм (призми, куба, паралелепіпеда) у будівлях східної архітектури.
Виготовлення макету фортеці......................................................................423
Урок 32. Тема. Художнє конструювання предметів побуту.
Плетення з кольорових смужок картону. Килимок ....................................425
Урок 33. Тема. Конструювання побутових виробів у техніці лозоплетіння. Виготовлення кошика ..........................................................427
Урок 34. Тема. Узагальнююча практична робота. Елементи паркового мистецтва ......................................................................................................430
література ...............................................................................................432
1 клас
11
УроК 1–2
тема. вступне заняття. Значення праці в житті людини. організація робочого місця мета: формувати знання учнів про значення праці в житті людини;
ознайомити учнів із організацією робочого місця та обов’язками черго-
вих.
обладнання: таблиці «Ким бути?» та малюнки із зображенням людей різних професій, робочий одяг учня, матеріали та інструменти, необхід- ні на уроках трудового навчання, таблиця «Пам’ятка учня про організа- цію робочого місця», зразки укомплектованих для уроків трудового на- вчання папок.
Хід УрокУ
і. організація класу
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   57

Похожие:

Урок 1 Тема. Вступне заняття. Значення праці в житті людини iconУрок 27. Тема. Людина частина природи. Організм людини
Урок Тема. Що таке природа. Якою буває природа. Охорона природи 302 Урок Тема. Тіла. Речовини. Молекули 309 Урок Тема. Сонячне світло...
Урок 1 Тема. Вступне заняття. Значення праці в житті людини iconІнформації пов'язані, тобто інформація про відхилення в процесі контролю надходить у керуючий орган, де вона аналізується І приймається адекватне вирішення.
Таким чином, керування охороною праці це програмно-цільовий комплекс по підготуванню, прийняттю і реалізації вирішень (організаційно-технічних,...
Урок 1 Тема. Вступне заняття. Значення праці в житті людини iconМетодичні вказівки до вивчення теми 9 Практичне заняття 11
Завдання для перевірки знань 12 Тема Економічна інформація та засоби її формалізованого опису 12
Урок 1 Тема. Вступне заняття. Значення праці в житті людини icon1. Сутність аудиту страхових організацій та його значення 11 Тема Фінансова звітність страхових організацій. Особливості бухгалтерського обліку у страхових організаціях 20 Тема Організація аудиту страховиків. Планування та програма аудиту 31 Тема Аудит правових основ діяльності страхових організацій

Урок 1 Тема. Вступне заняття. Значення праці в житті людини iconУрок 14. Массивы структур Урок 15. Массивы ячеек
Урок Знакомство с матричной лабораторией matlab урок Установка системы и первые навыки работы Урок Основы графической визуализации...
Урок 1 Тема. Вступне заняття. Значення праці в житті людини iconПро затвердження Переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх
На виконання Закону України "Про охорону праці" ( 2694-12 ) та постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 1993 р. N 64 ( 64-93-п...
Урок 1 Тема. Вступне заняття. Значення праці в житті людини iconУрок 9 Печать публикаций
Урок 3 Главное меню дополнительные пункты меню Урок 4 Панель "Tools" основные нововведения Урок 5 Пиктограммы инструментов панели...
Урок 1 Тема. Вступне заняття. Значення праці в житті людини iconЯзык: русский
Урок 01. Создание разделов в Windows Урок 02. Установка Debian Linux Урок 03. Установка Debian Linux в текстовом режиме Урок 04....
Урок 1 Тема. Вступне заняття. Значення праці в житті людини iconЗавіновська Г. Т. Економіка праці
Теоретичні основи аналізу ринку праці 19 Розділ трудові ресурси І зайнятість населення 23
Урок 1 Тема. Вступне заняття. Значення праці в житті людини icon1 у чому проявляється специфіка найманої праці, що включена у предмет трудового права
У характері праці та юридичній природі правничих взаємовідносин працівника та роботодавця
Разместите кнопку на своём сайте:
txt.rushkolnik.ruБаза данных защищена авторским правом ©txt.rushkolnik.ru 2012
обратиться к администрации
txt.rushkolnik.ru
Главная страница