Капіруліна С. Л. Усі уроки географії. 7 клас
НазваниеКапіруліна С. Л. Усі уроки географії. 7 клас
страница1/30
Дата конвертации17.02.2013
Размер0.77 Mb.
ТипУрок
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30
Бібліотека журналу «Географія» Серію засновано в 2004 році
Харків
Видавнича група «Основа»
2008
уроки
географії.
7
клас
ББК
ББК 74.262.6
Посібник містить розробки усіх уроків географії у 7 класі за Програмою 12-річної школи із використанням сучасних методів та прийомів навчання.
Особливу увагу автор приділив рекомендаціям щодо проведення етапу мотивації, а також варіативності завдань для актуалізації та закріплення.
Для вчителів географії, студентів ВНЗ.
ISBN 978-966-333-526-1
© С. Л. Капіруліна, 2008
© ТОВ «Видавнича група “Основа”», 2008 ISBN 978-966-333-526-1
К 20
Капіруліна С. Л.
Усі уроки географії. 7 клас.— Х.: Вид. група «Основа», 2008.—
256 с.
74.262.6
К 20
Зміст
Передмова .......................................................6
ВСТУП..........................................................7
Урок № 1 ........................................................7
Урок № 2 ........................................................9
Урок № 3 .......................................................11
Урок № 4 .......................................................11
Урок № 5 .......................................................11
Розділ I. ОКЕАНИ
Урок № 6 (варіант А) .............................................12
Урок № 6 (варіант Б) .............................................16
Урок № 7 (варіант А) .............................................20
Урок № 7 (варіант Б) .............................................24
Урок № 8 .......................................................27
Урок № 9 .......................................................30
Урок № 10 ......................................................35
Урок № 11 ......................................................39
Урок № 12 ......................................................43
Урок № 13 ......................................................46
Урок № 14 ......................................................46
Урок № 15 ......................................................46
Урок № 16 ......................................................47
Розділ II. МАТЕРИКИ
Урок № 17 (варіант А) ............................................49
Урок № 17 (варіант Б) ............................................53
Урок № 18 (варіант А) ............................................56
Урок № 18 (варіант Б) ............................................59
Урок № 19 ......................................................62
Урок № 20 ......................................................65
Урок № 21 ......................................................67
Урок № 22 ......................................................69
Урок № 23 ......................................................70
4
Усі уроки географії. 7 клас
Урок № 24 ......................................................73
Урок № 25 ......................................................78
Урок № 26 ......................................................78
Урок № 27 ......................................................81
Урок № 28 ......................................................84
Урок № 29 ......................................................89
Урок № 30 ......................................................93
Урок № 31 (варіант А) ............................................97
Урок № 31 (варіант Б) ...........................................100
Урок № 32 (варіант А) ...........................................104
Урок № 32 (варіант Б) ...........................................108
Урок № 33 .....................................................111
Урок № 34 .....................................................113
Урок № 35 .....................................................116
Урок № 36 .....................................................120
Урок № 37 .....................................................123
Урок № 38 .....................................................124
Урок № 39 .....................................................129
Урок № 40 .....................................................135
Урок № 41 (варіант А) ...........................................142
Урок № 41 (варіант Б) ...........................................146
Урок № 42 .....................................................148
Урок № 43 .....................................................152
Урок № 44 .....................................................156
Урок № 45 .....................................................160
Урок № 46 (варіант А) ...........................................164
Урок № 46 (варіант Б) ...........................................167
Урок № 47 (варіант А) ...........................................170
Урок № 47 (варіант Б) ...........................................173
Урок № 48 .....................................................178
Урок № 49 .....................................................178
Урок № 50 .....................................................178
Урок № 51 .....................................................181
Урок № 52 .....................................................183
5
Зміст
Урок № 53 (варіант А) ...........................................186
Урок № 53 (варіант Б) ...........................................189
Урок № 54 (варіант А) ...........................................194
Урок № 54 (варіант Б) ...........................................197
Урок № 55 .....................................................201
Урок № 56 .....................................................204
Урок № 57 .....................................................207
Урок № 58 .....................................................207
Урок № 59 .....................................................213
Урок № 60 .....................................................218
Урок № 61 .....................................................221
Урок № 62 .....................................................225
Урок № 63 .....................................................229
Урок № 64 .....................................................230
Урок № 65 .....................................................230
Розділ III. ЗЕМЛя — НАш СПіЛьНИй ДіМ Урок № 66 .....................................................233
Урок № 67 .....................................................235
Урок № 68 .....................................................237
Урок № 69 .....................................................237
Урок № 70 .....................................................237
ДОДАТКИ .....................................................238
6
Усі уроки географії. 7 клас
Передмова
шановні колеги! До вашої уваги пропонується посібник, можливо з найцікавішого для дітей курсу — «Географія материків і океанів».
Посібник підготовлено відповідно до нової програми Міністерства освіти і науки України для 12-річної школи. Він представляє собою детальні розробки уроків відповідно до авторського календарного плану- вання, причому кілька тем уроків представлені двома альтернативними варіантами. Для кожного уроку зазначено: мету, як навчальну з предмета, так і виховну, розвивальну; тип; найдоступніше обладнання; опорні та базові поняття; об’єкти географічної номенклатури.
Змістовна частина уроку розписана за етапами відповідно до типу уроку. Велику увагу приділено мотивації навчальної та пізнавальної діяльності учнів, що дасть змогу кожному вчителю перейти від органі- заційних питань уроку і перевірки попереднього матеріалу до вивчення нового, а найголовніше — створити відповідний настрій зацікавленості учнів у роботі зі здобуття нових знань, навичок і вмінь.
Етап вивчення нового матеріалу являє собою здебільшого не викла- дання фактичного матеріалу, а розгорнутий план. Тільки з окремих питань надано пояснювальний текст, який як правило відображує нестандартне бачення або найсучасніші погляди.
Головними аспектами розгорнутого плану є визначення форм і методів роботи вчителя з окремими учнями, їх групами або цілим класом, а та- кож самостійної роботи учнів. Автор намагалась запропонувати більше ігрових або нестандартних прийомів роботи.
Для закріплення матеріалу розроблені різнорівневі питання й зав- дання, відповідаючи на які учні повторюють основні положення нового матеріалу в їх єдності.
Завершальним етапом роботи учнів на уроці є підсумок уроку. Зде- більшого пропонуються прийоми, які дозволяють учням зробити його самостійно.
Розробку уроку завершують різні види домашнього завдання. Окрім традиційного опрацювання параграфу пропонуються завдання виперед- жувального типу, індивідуальні, групові.
Практичні роботи та уроки узагальнення і систематизації знань і умінь у даному посібнику не розроблені, оскільки перші дуже широко представ- лені в методичній літературі, а другі — занадто залежать від конкретних умов роботи вчителя і рівня підготовки окремих учнів.
У відповідності з вимогами до знань і вмінь учнів представлені уроки тематичного оцінювання.
У додатках до посібника представлений матеріал як для вчителів, так і для учнів — типові плани характеристик.
Вступ
Вступ
Урок № 1
тема. встУП. Предмет вивчення «ГеоГрафії материків і океанів». тематичні карти і робота З ними Мета: визначити предмет вивчення шкільного курсу «Географія ма- териків і океанів», ознайомити учнів з тематичними картами та основ- ними видами роботи з ними, виховувати повагу до праці географів, на- уковців-дослідників, розвивати в учнів потяг до самостійного здобуття географічних знань, умінь та навичок.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
обладнання: стінна фізична карта світу, підручники та атласи для 7 класу, електронний атлас для 7 класу (іПТ).
опорні поняття: фізична географія, материки, океани, частини світу, карта, атлас, план місцевості.
географічна номенклатура: материки: Африка, Австралія, Антарктида, Північна Америка, Південна Америка, Євразія; океани: Тихий, Атлантич- ний, індійський, Північний Льодовитий; частини світу: Азія, Європа, Африка, Америка, Австралія, Антарктида.
Зміст уроку
I. організаційний момент
Знайомство вчителя з учнями класу (в разі, коли вчитель починає працювати з класом уперше). Коротка бесіда про подорожі, що були здій- снені учнями влітку, та їх цінність для розвитку географічних знань.
II. актуалізація опорних знань і вмінь учнів розминка. гра «Знайди пару» (з’єднати попарно відповідні слова):
Африка, Євразія, Північна Аме-
рика, Південна Америка, Австралія, Антарктида
Гімалаї, Ніл, кенгуру, Амазонка, пінгвін, Ніагарський водоспад
ііі. мотивація навчальної та пізнавальної діяльності Вчитель аналізує результати гри і повідомляє учням, що основним завданням вивчення географії в 7 класі є розширення і поглиблення знань про материки та океани Землі, продовження формування та
8
Усі уроки географії. 7 клас

вдосконалення вмінь і навичок роботи з картами, географічною літера- турою та іншими джерелами географічних знань.
IV. вивчення нового матеріалу
Визначення предмету вивчення «Географії материків і океанів».
Підручник «Географії материків і океанів» для 7 класу (знайомство зі структурою та складовими частинами підручника).
Тематичні карти атласу та робота з ними.
Групи карт за ознаками:
за охопленням території — карти світу, окремих материків та їх час- тин, держав;
за масштабом — великомасштабні (масштабом 1 : 200 000 і більше), середньомасштабні (від 1 : 200 000 до 1 : 1 000 000) і дрібномасштабні (менші за 1 : 1 000 000);
за змістом — загальногеографічні (фізична карта світу) і тематичні (кліматична, тектонічна, карта ґрунтів та ін.);
за призначенням — навчальні, туристичні, синоптичні, військові, на- вігаційні, автошляхів та ін.
• Ознайомлення з географічними атласами та основні види роботи з ними.
• Робота з довідником учня (див. додатки).
V. Закріплення вивченого матеріалу робота в динамічних групах
• Користуючись змістом підручника, назвіть основні розділи, які будуть вивчатися в курсі «Географія материків і океанів».
• З’ясуйте, чи є в атласі для 7 класу середньо- та великомасштабні карти?
• Визначте, чи є в атласі для 7 класу загальногеографічні карти? На-
звіть приклади тематичних карт шкільного атласу.
VI. Підсумок уроку
Підбиття підсумків роботи учнів по групах, а також загальний під- сумок уроку.
VII. домашнє завдання
• Опрацювати відповідний параграф підручника.
• Принести на наступний урок географічні енциклопедії, словники, довідники, журнали (на вибір учнів).
9
Вступ
Урок № 2
тема. джерела ГеоГрафічних Знань. методи ГеоГрафічних досліджень
Мета: ознайомити учнів із джерелами географічних знань, з’ясувати, які методи досліджень застосовує географічна наука, виховувати бережли- ве ставлення до людської праці, до джерел наукових знань та інформації, розвивати пізнавальний інтерес учнів, прагнення до самоосвіти.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
обладнання: підручники та посібники, географічні карти та атласи, географічні енциклопедії, словники, довідники, газети та журнали, ху- дожня література (Жуль Верн — «Діти капітана Гранта» та ін.).
опорні поняття: картографія, землезнавство, геологія.
географічна номенклатура: материки і океани.
Зміст уроку
I. організаційний момент
Прийом «Вірю — не вірю»
Учень відповідає швидко і однозначно: «так» чи «ні», питання може ставити як вчитель, так і учні. Наприклад:
• Африка — найбільший материк.
• Антарктида — найхолодніший материк.
• Америка — частина світу.
• Африка — найтепліший материк.
• Південна Америка — найменший материк.
Визначення мети та завдань уроку (учні виконують цю роботу само- стійно під керівництвом учителя).
II. актуалізація опорних знань і вмінь учнів Бесіда
• Що вивчає шкільний предмет «Географія материків і океанів»?
• Назвіть групи географічних карт за ознаками.
• Визначте, до яких груп карт за ознаками можна віднести фізичну карту півкуль.
10
Усі уроки географії. 7 клас
III. мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів Вступне слово вчителя про основні етапи географічного пізнання Землі за різних часів (Давній Єгипет, Греція, індія, Китай, епоха Великих географічних відкриттів).
Чи потрібно сьогодні кожному з нас вирушати в далеку подорож, щоб дізнатися про природу Австралії? яким чином ми можемо про це дізнатися?
IV. вивчення нового матеріалу
Підручники
і посібники
Географічні
карти
Географічні
атласи
Наукова і худож-
ня література
Кінофільми
Довідники
Відеофільми
Енциклопедії
Газети і журнали
Власні
спостереження
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

Похожие:

Капіруліна С. Л. Усі уроки географії. 7 клас iconУрок 1 Тема. Вступне заняття. Значення праці в житті людини
Ю. Є. Бардакова.— 2-ге вид., випр.— Х. Вид група «Осно- ва», 2009.— 431, [1] c. іл. — (Серія «Усі уроки в початковій школі»)
Капіруліна С. Л. Усі уроки географії. 7 клас iconЄремія Вишневецький рано зоставсь сиротою
Галичині й на Білій Русі. Це була його батьківщина й дідизна. Польський король затвердив за ним і за його родом ще й усю Лубенщину:...
Капіруліна С. Л. Усі уроки географії. 7 клас iconУроки Большого Эла. Выпуск №1 1 urokimlm blogspot com Как нача т ь интересно выступать Блоки презентации Как представить выступающего
Некоторые уроки Вы могли встречать раньше, а некоторые уроки Большого Эла до сих пор не были переведены на русский язык, так что...
Капіруліна С. Л. Усі уроки географії. 7 клас iconУроки правнука Вовки Сергей Залыгин Залыгин Сергей Уроки правнука Вовки Сергей Залыгин Уроки правнука Вовки маленькая повесть
Вовкины родители старательно готовились к продолжительной поездке за рубежи отечества
Капіруліна С. Л. Усі уроки географії. 7 клас icon289 3ds Max. Базовый курс 290 3ds Max. Продвинутый курс
С бухгалтерия 0 практические уроки 62 1с зарплата и управление 0 практические уроки 120 1с зарплата и Управление Персоналом 63 1с...
Капіруліна С. Л. Усі уроки географії. 7 клас iconПрактична робота з географії
Грунт це поверхневий шар земної кори, видозмінений під впливом фізичного, хімічного і органічного вивітрювання
Капіруліна С. Л. Усі уроки географії. 7 клас iconПрактична робота з географії
Грунт це поверхневий шар земної кори, видозмінений під впливом фізичного, хімічного і органічного вивітрювання
Капіруліна С. Л. Усі уроки географії. 7 клас iconРешебник 7 клас алгебра бевз

Капіруліна С. Л. Усі уроки географії. 7 клас iconКачественные и профессиональные #a#видео уроки вождения#/a# могут помочь вам многому научиться
Предлагаем провести #a#уроки вождения автомобиля по видео#/a#, так лучше запоминается материал
Капіруліна С. Л. Усі уроки географії. 7 клас iconКонтрольна робота з правознавства 9 клас народные средства от насморка

Разместите кнопку на своём сайте:
txt.rushkolnik.ruБаза данных защищена авторским правом ©txt.rushkolnik.ru 2012
обратиться к администрации
txt.rushkolnik.ru
Главная страница