Капіруліна С. Л. Усі уроки географії. 7 клас
НазваниеКапіруліна С. Л. Усі уроки географії. 7 клас
страница2/30
Дата конвертации17.02.2013
Размер0.77 Mb.
ТипУрок
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

Джерела
географічних
знань
Методи географічних досліджень
• Загальнонаукові: історичний, математичний, статистичний, хімічний, фізичний.
• Моделювання, географічні, геологічні, картографічні, палеогеоло- гічні.
• Спостереження за навколишнім середовищем.
V. Закріплення вивченого матеріалу Робота учнів у групах із використанням різних джерел географічних знань (атласи, підручники, довідники, енциклопедії, журнали та ін.).
• Користуючись географічним словником та енциклопедією, дайте визначення поняттям «картографія», «землезнавство» та порівняйте ці визначення з різних джерел.
• Користуючись відповідною картою атласу, назвіть основні кліматичні показники.
• Чим відрізняється інформація в шкільному підручнику та енцикло- педії?
• яку географічну інформацію можна взяти з газет та журналів?
11
Вступ
• Чи міститься географічна інформація в телевізійних передачах? На-
ведіть приклади.
Vі. Підсумок уроку
Вчитель підбиває підсумки уроку, відповідає та оцінює роботу най- більш активних учнів.
Vіі. домашнє завдання
Опрацювати відповідний параграф підручника.
Підготувати цікаве географічне повідомлення з періодичної преси.
Урок № 3
Практичні роботи № 1, 2. аналіз тематичних карт (часових поясів, будови земної кори) з метою виявлення основних географічних закономірностей
Урок № 4
Практична робота № 3. аналіз тематичних карт (кліматичних поясів і областей) з метою виявлення основних географічних закономір ностей Урок № 5
Практична робота № 4. аналіз тематичних карт (географічних поясів і природних зон) з метою виявлення основних географічних закономірностей розділ I
оКеаНИ
Урок № 6 (варіант а)
тема. тихий океан. ЗаГальні відомості.
тихий океан — найбільший океан Землі.
ГеоГрафічне Положення. історія дослідження.
особливості бУдови дна океанУ.
кліматичні Пояси і тиПи кліматУ. течії.
орГанічний світ і Закономірності йоГо Поширення. баГатства тихоГо океанУ Мета: поглибити знання учнів про особливості природи океану, його географічне положення, історію дослідження, особливості будови дна океану, кліматичні пояси і типи клімату, течії, органічний світ і закономір- ності його поширення, багатства Тихого океану, продовжити формування навичок роботи з картами, розвивати навички практичного застосування знань з біології, фізики, хімії, розвивати критичне та логічне мислення, посилювати інтерес до географічних знань.
обладнання уроку: карта океанів, електронний атлас іПТ, слайди — ілю- страції природи Тихого океану (для мультимедійної дошки), атласи, карти- ни природи океану, підручники, фрагмент відеофільму «Голуба планета».
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
форма проведення уроку: інтегрований урок-експедиція.
опорні поняття: географічне положення, протяжність океану, будова дна, течії, кліматичні пояси, органічний світ і особливості його поши- рення, історія дослідження океану.
географічна номенклатура: моря: Берінґове, Охотське, японське, Пів- деннокитайське, Філіппінське; Берінґова протока; Панамський канал;
острови: Гавайські, Маріанські, японські, Філіппінські, Великі Зонд- ські; глибоководні жолоби: Маріанський, Філіппінський; течії: Північна та Південна Пасатна, Куросіо, течія Західних Вітрів, Каліфорнійська, Перуанська.
Зміст уроку
I. організаційний момент
Психологічний настрій учнів на продуктивну, творчу працю.
13
Розділ I. Океани
Прийом «аукціон»
Учні називають та показують по карті географічні об’єкти океану (хто називає і показує більше — отримує додаткові бали).
Визначення мети та завдань уроку (учні виконують цю роботу само- стійно під керівництвом учителя).
II. актуалізація опорних знань та вмінь учнів асоціативне мислення (на аркуші паперу написане слово «океан») які асоціації викликало у вас слово ОКЕАН?
Таким чином, Тихий океан — складова частина Світового океану, велетенська природна водойма і т. ін.
III. мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів як ви вважаєте, чому вивчення океанів є важливим завданням за- своєння географічних знань?
IV. вивчення нового матеріалу
Учитель. Запрошую вас до співпраці в експедиції з вивчення Тихого океану (робота з довідником учня — план вивчення океану).
1. Завдання. На основі зібраних даних довести, що природа Тихого океану є дуже різноманітною. З’ясувати причини її різноманітності. Ко-
жен з вас на уроці збере факти й збагатить свої знання про особливості природи Тихого океану.
2. Самостійна робота в групах
Перша група — «географи»
• Особливості географічного положення океану щодо екватора і ну- льового меридіана.
• Береги яких материків омиває?
• Де проходять межі між океанами?
• яка протяжність океану з півночі на південь і з заходу на схід по екватору? (Відстань визначте в градусах і кілометрах: 1 дуги мериді- ана = ? км; 1 дуги екватора = ? км.)
Друга група — «історики»
• Коли розпочалося вивчення Тихого океану?
• який внесок у вивчення океану зробив Фернан Маґеллан?
• Хто ще досліджував океан і коли це було?
• який внесок у вивчення океану зробили наші співвітчизники?
• які дослідження проводилися й проводяться протягом XX–XXI сто-
літь?
14
Усі уроки географії. 7 клас
Третя група — «геоморфологи»
• яку тектонічну будову має дно Тихого океану?
• які особливості має рельєф дна: шельф, улоговини, підняття,

хребти?
• які пересічні й найбільші глибини зафіксовано в Тихому океані?
Четверта група — «Кліматологи. фізики. Хіміки» • В яких кліматичних поясах розташований Тихий океан?
• В яких напрямах змінюється температура води в океані?
• які особливості циркуляції атмосфери над океаном і які це має на- слідки?
• які найбільші теплі й холодні течії утворилися в океані? які фізичні й хімічні властивості мають води Тихого океану?
Випереджувальні завдання:
Фі зики. На уроках природознавства ми неодноразово говорили про своєрідність розширення води. Під час нагрівання від 0 до 4 С об’єм води зменшується. Ця властивість води відіграє надзвичайно велику роль у житті на Землі. У Тихому океані в прибережних районах на північ і на південь від помірних кліматичних поясів восени, коли верхні шари води починають охолоджуватися, вони стають щільнішими й опускаються на
дно. На їх місце знизу піднімається тепліша вода. Але таке переміщення відбувається лише до того часу, поки температура води не знизиться до
4 С. При подальшому зниженні температури верхні шари води не стис- куються і не будуть опускатися. Тому у високих широтах верхні шари води Тихого океану замерзають і перешкоджають промерзанню води до
дна. По всій акваторії океану відбувається таке ж перемішування води, що сприяє нагріванню верхніх шарів. Це явище відбувається завдяки конвекції (з латинської — перемішування). Вода з поверхні океану ви- паровується, й у верхніх шарах атмосфери пара охолоджується, перетво- рюється на воду, яка сприяє утворенню атмосферних опадів. Постійно діючі вітри переносять вологі повітряні маси на узбережжя материків, що омиваються Тихим океаном.
Хі мі ки. Хімічні властивості води океану полягають у тому, що вони мають здатність розчиняти в собі хімічні речовини. Вода Тихого океану має гірко-солоний смак. Це можна пояснити тим, що в ній розчинені солі та хімічні елементи. Вміст солей у воді океану становить понад 5 % маси всієї води. Найбільше у воді розчинено солей натрію, калію, магнію, кальцію. Наприклад, частка солей натрію (кухонної солі) у Тихому океані становить 1,89 % від загальної маси води. Солоність води становить від 35 ‰ в прибережних екваторіальних водах і до 11–15 ‰ в субарктичних та субантарктичних водах.
15
Розділ I. Океани
V. Закріплення вивченого матеріалу Розв’язання тестових завдань із взаємоперевіркою.
Тести (1 завдання — 2 бали)
1. Площа Тихого океану складає:
а) 178,7 млн км
2
; б) 180 млн км
2
; в) 177,8 млн км
2
.
2. Кількість материків, береги яких омиває Тихий океан:
а) 6; б) 5.
3. Причина, що зумовила утворення океанічних течій:
а) циркуляція атмосфери; б) тектонічна будова дна.
4. Найглибша западина світу:
а) Перуанський жолоб; б) Маріанський жолоб.
5. Обмілина, що утворилася в Тихому океані внаслідок життєдіяльності коралових поліпів:
а) кораловий риф; б) коралове море.
6. Води Тихого океану замерзають...
а) по всій акваторії; б) у високих північних і південних широтах.
VI. домашнє завдання
• Опрацювати текст підручника.
• Підготувати додатковий матеріал про природу та особливості Океанії.
• Скласти кросворд про Тихий океан з використанням сьогоднішніх понять та географічних назв.
VII. Підсумок уроку
Дайте оцінку уроку, використовуючи слова: мені сподобалось..., я ді- знався(лась)..., я зрозумів(ла)...
додатковий матеріал до уроку
• Найвища температура води в океані — 404 С була зареєстрована амери- канським науково-дослідним підводним човном біля гарячого джерела в 480 кілометрах від західного узбережжя Північної Америки. Нагріта до такої високої температури вода не перетворювалася на пару внаслі- док високого тиску, оскільки джерело знаходилося на значній глибині.
• Кваджалейн — найбільший атол у світі. Він входить до складу Мар- шаллових островів і знаходиться в центральній частині Тихого океану.
його тонкі коралові рифи завдовжки 283 км, закруглюючись, утво- рюють лагуну площею 2850 км
2
.
16
Усі уроки географії. 7 клас
• Острів Фукуто-Куоканоба був відкритий в січні 1986 року. Він утворив- ся з лави біля острова іводзіма в Тихому океані. Острів має довжину 650 м, ширину — 450 і підноситься на 12 м над рівнем моря.
• Сильним було виверження вулкана Кракатау, що є вулканічним ост- ровом і розташований в Зондській протоці між островами Суматра і ява. Виверження відбулося вранці 27 серпня 1883 року. Морською хвилею, піднятою їм, було знесено 163 селища. При цьому загинуло більше 36 тисяч чоловік. Камені, викинуті з кратера вулкана, злеті- ли на висоту 55 кілометрів (!), а вулканічний попіл, що рознісся на відстань більше 5 тисяч кілометрів, осідав протягом 10 днів. Сила цього жахливого виверження в 26 разів перевищувала силу вибуху наймогутнішої водневої бомби!
• Один з найбільших діючих вулканів — це Мауна-Лоа («Довга гора») на Гаваях. Кратер вулкана має площу більше 10 квадратних кіломе- трів і глибину 150–180 метрів. Вулкан піднімається на висоту 4168 метрів над рівнем моря. В середньому він вивергається один раз на три з половиною роки.
• Найшвидший морський ссавець — косатка. В 1958 р. при спосте- реженні за касаткою в північно-східній частині Тихого океану було встановлено, що вона пливе із швидкістю 55,5 км/год.
• Найважчий ссавець — блакитний кит. Самка блакитного кита вагою 190 т і завдовжки 27,6 м була спіймана у водах Антарктики 20 березня 1947 р.
• Найкрупніший зубастий ссавець — кашалот. Нижня щелепа кашалота завдовжки 5 м, виставлена в Британському музеї, належала самцю, довжина тіла якого, як вважається, досягала 25,6 м. Щонайдовший точно зміряний кашалот, що досягав 20,7 м в довжину, був спійманий влітку 1950 р. поблизу Курильських о-вів, в північно-західній частині Тихого океану.
Урок № 6 (варіант б)
тема. тихий океан. ЗаГальні відомості.
тихий океан — найбільший океан Землі.
ГеоГрафічне Положення, історія дослідження, особливості бУдови дна, кліматУ та вод океанУ Мета: поглибити і систематизувати знання учнів про особливості природних комплексів Тихого океану як найбільшого океану Землі, сформувати в учнів уміння складати характеристику географічного по-
17
Розділ I. Океани
ложення океану, удосконалювати картографічні навички, дати знання про історію дослідження Тихого океану.
Тип уроку: вивчення нового матеріалу.
обладнання: фізична карта півкуль, картини природи океанів, картини із зображенням ресурсів океану, підручники, атласи, контурні карти.
опорні та базові поняття: гідросфера, світовий кругообіг води, океан, материк, світовий океан, море, протока, затока, острів, півострів.
географічна номенклатура: моря: Берінґове, Охотське, японське, Жов- те, Південнокитайське, Філіппінське, Коралове, море Фіджі, Тасманове;
протоки: Берінґова, Маґелланова, Дрейка; Панамський канал; жолоби:
Алеутський, Маріанський, Філіппінський; течії: теплі — Північна та Пів- денна Пасатна, Міжпасатна протитечія, Куросіо, Північнотихоокеанська;
холодні — течія Західних Вітрів, Каліфорнійська, Перуанська.
Зміст уроку
I. організаційний момент
Прийом «аукціон»
Учні називають та показують на карті географічні об’єкти океану (хто називає і показує більше — отримує додаткові бали).
Визначення мети та завдань уроку (учні виконують цю роботу само- стійно під керівництвом учителя).
II. актуалізація опорних знань
евристична бесіда
• Що ми називаємо Світовим океаном? З яких частин він склада- ється?
• Покажіть на фізичній карті півкуль відомі вам океани.
• Пригадайте, що є межею поділу Світового океану на окремі частини.
• яке значення має Світовий океан для людства?
III. мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів Учитель. шановні океанографи, дозвольте саме так називати вас сьогодні і на багатьох наступних наших уроках, бо саме так називають людей, які вивчають моря і океани планети Земля. На попередніх уроках ви пригадували та вивчали загальні закономірності існування природи Землі. Зараз ми відкриваємо нову сторінку, новий розділ у книзі знань про нашу планету і присвячується він надзвичайно цікавій темі — «Океа-
нам». Знання, які ви вже маєте, допоможуть вам більш детально вивчити
18
Усі уроки географії. 7 клас
особливості кожного океану та розуміти його значення для життя планети, її природних процесів і людства. А почнемо ми цій розділ з вивчення Тихого океану, який має ще і таку назву, як «Великий». А чому так, про це ви дізнаєтеся трішечки пізніше.
IV. вивчення нового матеріалу
1. Розповідь учителя. Знайомство з планом характеристики океану та загальна характеристика океану.
2. Завдання для груп учнів. За допомогою додатка № 1 на с. 350 пі- дручника та карт атласу с. 16–17 скласти письмово на аркуші паперу характеристику географічного положення Тихого океану.
3. Складання хронологічної таблиці дослідження Тихого океану.
Періоди Тривалість Події і період З найдавні-
ших часів до
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   30

Похожие:

Капіруліна С. Л. Усі уроки географії. 7 клас iconУрок 1 Тема. Вступне заняття. Значення праці в житті людини
Ю. Є. Бардакова.— 2-ге вид., випр.— Х. Вид група «Осно- ва», 2009.— 431, [1] c. іл. — (Серія «Усі уроки в початковій школі»)
Капіруліна С. Л. Усі уроки географії. 7 клас iconЄремія Вишневецький рано зоставсь сиротою
Галичині й на Білій Русі. Це була його батьківщина й дідизна. Польський король затвердив за ним і за його родом ще й усю Лубенщину:...
Капіруліна С. Л. Усі уроки географії. 7 клас iconУроки Большого Эла. Выпуск №1 1 urokimlm blogspot com Как нача т ь интересно выступать Блоки презентации Как представить выступающего
Некоторые уроки Вы могли встречать раньше, а некоторые уроки Большого Эла до сих пор не были переведены на русский язык, так что...
Капіруліна С. Л. Усі уроки географії. 7 клас iconУроки правнука Вовки Сергей Залыгин Залыгин Сергей Уроки правнука Вовки Сергей Залыгин Уроки правнука Вовки маленькая повесть
Вовкины родители старательно готовились к продолжительной поездке за рубежи отечества
Капіруліна С. Л. Усі уроки географії. 7 клас icon289 3ds Max. Базовый курс 290 3ds Max. Продвинутый курс
С бухгалтерия 0 практические уроки 62 1с зарплата и управление 0 практические уроки 120 1с зарплата и Управление Персоналом 63 1с...
Капіруліна С. Л. Усі уроки географії. 7 клас iconПрактична робота з географії
Грунт це поверхневий шар земної кори, видозмінений під впливом фізичного, хімічного і органічного вивітрювання
Капіруліна С. Л. Усі уроки географії. 7 клас iconПрактична робота з географії
Грунт це поверхневий шар земної кори, видозмінений під впливом фізичного, хімічного і органічного вивітрювання
Капіруліна С. Л. Усі уроки географії. 7 клас iconРешебник 7 клас алгебра бевз

Капіруліна С. Л. Усі уроки географії. 7 клас iconКачественные и профессиональные #a#видео уроки вождения#/a# могут помочь вам многому научиться
Предлагаем провести #a#уроки вождения автомобиля по видео#/a#, так лучше запоминается материал
Капіруліна С. Л. Усі уроки географії. 7 клас iconКонтрольна робота з правознавства 9 клас народные средства от насморка

Разместите кнопку на своём сайте:
txt.rushkolnik.ruБаза данных защищена авторским правом ©txt.rushkolnik.ru 2012
обратиться к администрации
txt.rushkolnik.ru
Главная страница