Джога роман Теодорович бухгалтерський облік
НазваниеДжога роман Теодорович бухгалтерський облік
страница9/26
Дата конвертации21.12.2012
Размер379.13 Kb.
ТипТексты
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   26

Таблиця 3.5
ПОСАДОВІ ОКЛАДИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ВИЩИХ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ІІІ ТА IV РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ Найменування посади Місячний
посадовий оклад, грн.
Ректор 300
Проректор:
— професор або доктор наук 292
— доцент або кандидат наук 284
— не має вченого звання і наукового ступеня 260 Директор філіалу:
— має вчене звання або науковий ступінь 269 — не має вченого звання і наукового ступеня 241 Завідувач кафедри — професор:
— доктор наук 284
— не має наукового ступеня доктора наук 277 Закінчення табл. 3.5
Найменування посади Місячний
посадовий оклад, грн.
Професор:
— доктор наук 277
— не має наукового ступеня доктора наук 269 Доцент:
— кандидат наук 260
— не має наукового ступеня кандидата наук 255 Старший викладач:
— кандидат наук 255
— не має наукового ступеня кандидата наук 228 Викладач, асистент:
— кандидат наук 228
— не має наукового ступеня кандидата наук 182 Викладач, стажист 172

Оскільки у вищій школі доплати за перевищення навчального навантаження не проводяться, заробітна плата викладача вузу дорівнює його посадовому окладу.
Заробітна плата державних службовців складається з посадових окладів, доплати за ранги, премій, надбавок за вислугу років та інших надбавок (рис. 3.3).

Рис. 3.3. Склад заробітної плати державного службовця Державного казначейства Оклади державних службовців установлюються залежно від складності та рівня відповідальності виконуваних службових обов’язків. Так, постановою Кабінету Міністрів України від 6.11.95 № 888 затверджено шкалу співвідношень посадових окладів керівних працівників, спеціалістів органів Державного казначейства до мінімального розміру заробітної плати (табл. 3.6).
Таблиця 3.6
ШКАЛА СПІВВІДНОШЕНЬ
посадових окладів керівних працівників і спеціалістів обласних, Київського і Севастопольського міських управлінь Державного казначейства до мінімального розміру заробітної плати Найменування
посади Коефіцієнт за групою області поза групою,
м. Київ 1 2, м. Севастополь
Начальник управління 11,0–12,0 10,0–11,0 9,5–10,5 Начальник відділу у складі
управління 9,0–10,0 8,5–9,5 8,0–9,0 Головний спеціаліст 7,0–8,0 6,5–7,5 6,5–7,0 Провідний спеціаліст 6,0–7,0 6,0–7,0 6,0–6,5 Спеціаліст 1 категорії 5,5–6,5 5,5–6,5 5,5–6,0 Спеціаліст 2 категорії 5,0–5,5 5,0–5,5 5,0–5,5 Спеціаліст 4,0–5,0 4,0–5,0 4,0–5,0
Доплата за ранг проводиться відповідно до рангу, присвоєного державному службовцю (табл. 3.7).
Таблиця 3.7
РОЗМІР ДОПЛАТ ДО ПОСАДОВИХ ОКЛАДІВ ЗА РАНГ ДЕРЖАВНИМ СЛУЖБОВЦЯМ У КОЕФІЦІЄНТАХ СПІВВІДНОШЕНЬ ДО МІНІМАЛЬНОГО РОЗМІРУ ЗАРПЛАТИ Ранг державного службовця Коефіцієнт Державний службовець 1 рангу 13,39 Державний службовець 2 рангу 12,64 Державний службовець 3 рангу 11,88 Державний службовець 4 рангу 10,36 Державний службовець 5 рангу 9,69 Державний службовець 6 рангу 9,10 Державний службовець 7 рангу 7,90 Державний службовець 8 рангу 7,31 Закінчення табл. 3.7
Ранг державного службовця Коефіцієнт Державний службовець 9 рангу 6,71 Державний службовець 10 рангу 6,12 Державний службовець 11 рангу 4,33 Державний службовець 12 рангу 3,74 Державний службовець 13 рангу 3,38 Державний службовець 14 рангу 3,26 Державний службовець 15 рангу 3,14
КОЕФІЦІЄНТИ, ЗАСТОСОВУВАНІ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КОНКРЕТНИХ РОЗМІРІВ ДОПЛАТ ЗА РАНГИ ДЕРЖАВНИМ СЛУЖБОВЦЯМ Частини розміру надбавок
у кількості мінімальних зарплат Коефіцієнт Від 1 до 3 (включно) 4,5
Від 4 до 7 (включно) 3,0
Від 8 до 10 (включно) 2,5
Понад 10 2,0

Для визначення конкретного розміру надбавок коефіцієнти співвідношень до мінімальної заробітної плати розподіляються на частини (3, 4, 5 і решта). Кожна частина помножується на мінімальну заробітну плату і відповідний коефіцієнт. Результати підсумовуються.
Державним службовцям щомісячно доплачується надбавка за вислугу років у процентах до посадового окладу з урахуванням доплат за ранг залежно від стажу державної служби (табл. 3.8).
Таблиця 3.8
НАДБАВКИ ЗА ВИСЛУГУ РОКІВ НА ДЕРЖАВНІЙ СЛУЖБІ Стаж державної служби % надбавки Понад 3 роки 10
Понад 5 років 15
Понад 10 років 20
Понад 15 років 25
Понад 20 років 30
Понад 25 років 40
Максимальний розмір 40
3.5.2. Нарахування заробітної плати при відрядній оплаті праці
В установах, де застосовується відрядна форма оплати праці, підставою для розрахунку (нарахування) заробітної плати є документи, в яких організується облік виробітку. Це можуть бути різні спеціалізовані або типові наряди, картки обліку виробітку та ін. Сума заробітку при відрядній оплаті праці робітників, які виконують завдання індивідуально, визначається множенням відрядної розцінки за одиницю виробленої продукції (виконаної роботи) на обсяг виготовленої продукції (виконаних робіт). При бри¬гадній відрядній оплаті необхідно визначити загальну суму заробітку всієї бригади, помноживши розцінку на обсяг виконаних робіт, а далі розподілити її між членами бригади відповідно до їх кваліфікації і кількості відпрацьованого часу. На практиці існують різні способи розподілу. Наприклад, бригаді робітників з трьох чоловік за виконану роботу з 1 червня по 29 червня належить виплатити 338 грн. 04 коп. Розподіл цієї суми наведено у табл. 3.9, 3.10.
Таблиця 3.9
РОЗПОДІЛ ЗАРОБІТКУ ЧЛЕНІВ БРИГАДИ (І спосіб) Прізвище,
ініціали Роз-ряд Годинна тарифна ставка (коп.) Кількість відпра-цьованих годин Заробіток за тарифом (грн., коп.) (гр. 3 • гр. 4) Коефіцієнт розподілу
Сума
заробітку
(грн., коп.)
(гр. 5 • гр. 6)
Іванченко С. А. ІІІ 67,0 184 123,28 1,096 135,11 Удачин В. І. ІІ 60,6 160 96,96 1,096 106,23 Федько Г. П. І 54,8 161 88,23 1,096 96,70 Усього ? ? ? 308,47 ? 338,04
Таблиця 3.10
РОЗПОДІЛ ЗАРОБІТКУ ЧЛЕНІВ БРИГАДИ (ІІ спосіб) Прізвище,
ініціали Роз-ряд Тарифний коефіцієнт Кількість відпра-цьованих годин Кількість коефіцієнто-годин (гр. 3 • гр. 4) Вартість однієї коефіцієнто-години (грн., коп)
Сума
заробітку
(грн., коп.)
(гр. 5 • гр. 6)
Іванченко С. А. ІІІ 1,223 184 225,03 0,6004 135,11 Удачин В. І. ІІ 1,105 160 176,96 0,6004 106,23 Федько Г. П. І 1,0 161 161,00 0,6004 96,70 Усього ? ? ? 308,47 ? 338,04
Розподіл може здійснюватися також за допомогою коефіцієнта трудової участі (КТУ), відносних коефіцієнтів та в інші способи.
Нормативними документами з нарахування заробітної плати в різних галузях передбачено систему надбавок і доплат.
3.5.3. Надбавки і доплати до заробітної плати Надбавки за тривалість безперервної роботи в медичних зак-ладах нараховуються щомісячно за основною посадою, роботою за сумісництвом та замісництвом (виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника за межами робочого часу за основною роботою виходячи зі схемного посадового місячного окладу (ставки) за посадою, яку обіймають (без урахування будь-яких надбавок, доплат), у розмірі від 20 до 50% залежно від виду закладу і посад.
Персоналу денних загальноосвітніх навчально-виховних закла¬дів передбачені надбавки за знання іноземної мови, доплати за перевірку зошитів, за класне керівництво, за завідування кабінетами, за майстерні, за бібліотечну роботу, за ведення діловодства.
Спеціалістам, службовцям, робітникам за виконання у свій робочий час (поряд з основною роботою) обов’язків тимчасово відсутнього працівника проводиться доплата за фактичний обсяг роботи. Ці доплати не поширюються на керівників установ, їх заступників, керівників структурних підрозділів.
Працівникам за виконання обов’язків тимчасово відсутнього спеціаліста, службовця, робітника за межами робочого часу за основною посадою проводиться доплата за фактично відпрацьований час за посадою відсутнього працівника.
Суміщення професій (посад) — це виконання працівником поряд зі своєю основною роботою, обумовленою трудовим договором, додаткової роботи з іншої професії. Суміщення професій (посад) широко застосовується в бюджетних установах різного профілю. Конкретний перелік професій і посад працівників, яким можуть встановлюватися доплати за суміщення професій (посад), затверджується керівником установи.
Доплата одному працівникові за суміщення професій (посад) максимальними розмірами не обмежується і визначається керівником установи наявністю одержаної економії за тарифними ставками і окладами суміщуваних працівників. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України і Національного банку України від 31.08.96 № 1033 на період погашення заборгованості із заробітної плати працівникам бюджетних установ доплати за суміщення професій (посад) цим працівникам не можуть перевищувати 30% посадового окладу за основним місцем роботи.
Доплата за суміщення професій (посад) включається в середній заробіток у всіх випадках його обчислення.
У бюджетних установах допускаються роботи в святкові та неробочі дні, викликані необхідністю обслуговування населення (медичні заклади, пансіонати і т. п.). Оплата праці в ці дні проводиться в розмірі:
— працівникам, праця яких оплачується за погодинними або денними ставками, — в розмірі подвійної годинної або денної ставки;
— працівникам, які одержують місячний оклад, — в розмірі одинарної годинної або денної ставки понад оклад, якщо робота у святковий і неробочий день проводилась у межах місячної нор-ми робочого часу, і в розмірі подвійної годинної або денної ставки понад оклад, якщо робота проводилася понад місячну норму.
Праця відрядників у святкові та неробочі дні оплачується за подвійними відрядними розцінками.
За роботу в святкові та неробочі дні замість доплати працівникові за його бажанням може бути наданий інший день відпочинку в найближчі два тижні.
Оплата праці працівників в нічний час (з 10 год вечора до 6 год ранку) згідно з КЗпП України здійснюється у підвищеному розмірі, що встановлюється генеральною, галузевими угодами, колективним договором, але не нижче 20% тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи в нічний час. Працівникам освіти, які за графіком роботи працюють у нічний час (сторожам), встановлюється доплата у розмірі 35% годинної тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи в цей час.
Розрахунок «нічних» здійснюється за формулами

розцінка за 1 годину • кількість відпрацьованого часу = = сума нічних • 35%.
У такому ж розмірі здійснюється доплата медичним, фармацевтичним та іншим працівникам медичних закладів, а також водіям санітарних автомобілів, які залучаються для роботи в нічний час. Лікарям, середньому та молодшому медичному персоналу, зайнятим наданням швидкої та невідкладної медичної допомоги, та персоналу виїзних бригад відділень невідкладної медичної допомоги здійснюється доплата за роботу в нічний час у розмірі 50% годинної тарифної ставки (окладу) за кожну годину роботи в нічний час.
Доплати за роботу в нічний час нараховуються виходячи з посадового окладу за штатним розписом, а робітникам — з установ¬лених годинних тарифних ставок (посадових окладів на місяць).
До роботи в нічний час не залучаються вагітні жінки, жінки, які мають дітей віком до трьох років, особи, молодші 18 років, інші категорії працівників, передбачені чинним законодавством.
Сумісництвом вважається виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярно оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час у тій або іншій установі, організації. Порядок оплати праці сумісників регламентується постановою Кабінету Міністрів України від 03.04.93 № 245 «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» з доповненнями та Положенням про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затвердженим Міністерством праці України, Міністерством юстиції України та Міністерством фінансів України від 28.06.93 р. за № 43. Цими документами визнано, що тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати чотирьох годин на день і повного робочого дня у ви¬хідний день. Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної нор¬ми робочого часу.
Оплата праці сумісників проводиться за фактично виконану роботу. Заробітна плата, одержана за роботу за сумісництвом, під час обчислення середнього заробітку на основній роботі не враховується, крім заробітної плати:
— вчителям і викладачам, які працюють в кількох середніх загальноосвітніх, професійних та інших навчально-освітніх, а та-кож вищих навчальних закладах, педагогічним працівникам дош-кільних виховних, позашкільних та інших навчально-виховних закладів;
— медичним і фармацевтичним працівникам лікувально-профі¬лактичних і санаторно-епідеміологічних закладів охорони здоров’я, установ соціального забезпечення, дитячих будинків, шкіл-інтернатів для дітей-сиріт.
Керівникам державних підприємств, установ та організацій, їх заступникам, керівникам структурних підрозділів, державним службовцям дозволяється працювати за сумісництвом тільки в нау¬ковій, викладацькій, творчій і медичній сферах діяльності.
Висококваліфікованим спеціалістам народного господарства дозволяється здійснювати педагогічну діяльність у вищих нав-чальних закладах за сумісництвом у робочий час до чотирьох годин на тиждень зі збереженням за ними заробітної плати за місцем основної роботи.
Положенням № 43 передбачено, що усі працівники, крім основної роботи і роботи за сумісництвом, мають право виконувати інші роботи, які не є сумісництвом:
— вести педагогічну роботу з погодинною оплатою праці в обсязі не більше 240 годин на рік;
— виконувати обов’язки медичних консультантів установ охорони здоров’я в обсязі не більше 12 годин на місяць з разовою оплатою праці;
— керувати аспірантами в науково-дослідних установах і вищих навчальних закладах — науковим і висококваліфікованим спеціалістам, які не перебувають у штаті цих установ, з оплатою їх праці в розрахунку 50 годин на рік за керівництво кожним аспірантом;
— завідувати кафедрою — висококваліфікованим спеціалістам, у тому числі тим, хто обіймає керівні посади у вищих нав¬чальних закладах і НДІ, з оплатою в розрахунку 100 годин на навчальний рік;
— виконувати інші роботи, які не є сумісництвом.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   26

Похожие:

Джога роман Теодорович бухгалтерський облік icon1. Теоретичні основи бухгалтерського обліку виконання бюджету 6 Тема Бухгалтерський облік доходів І фінансових ресурсів державного бюджету 23 Тема Бухгалтерський облік видатків державного бюджету 51 Тема Бухгалтерський облік інших активів, зобов’язань державного бюджету та розрахунків між державним

Джога роман Теодорович бухгалтерський облік iconСвідерський євгеній Іванович бухгалтерський облік у галузях економіки зміст передмова 6 Розділ Бухгалтерський облік у сільському господарстві 7 Галузеві особливості, що впливають на організацію обліку 7 2

Джога роман Теодорович бухгалтерський облік iconКонтрольна робота на тему: Амортизація основних фондівЗ дисципліни: Бухгалтерський облік Шифр групи: 11-2000 (С6ОА) 0з) Спеціальність: облік і аудит
Амортизация основних фондов (Амортизація основних фондів) Міжрегіональна Академія управління персоналом Закарпатський інститут ім....
Джога роман Теодорович бухгалтерський облік iconБухгалтерский учет в торговле в Украине План. Вступ
Бухгалтерський облік є однієї з найважливіших дисциплін економічного циклу, що забезпечують інформацією процес прийняття управлінських...
Джога роман Теодорович бухгалтерський облік iconРозрахунок економічної ефективності
Бухгалтерський облік операцій по видачі і погашенню кредитів. Кредитна документація Аналіз діючого порядку формування банківського...
Джога роман Теодорович бухгалтерський облік iconНарахування заробітної плати
Ауки україни черкаський інженерно-технологічний інститут факультет перепідготовки фахівців к о н т р о л ь н а р о б о т а по дисципліні...
Джога роман Теодорович бухгалтерський облік iconПротокол №
Облік І аналіз фінансових результатів нститут економіки та нових технологійкафедра обліку І аудиту“облік І аналіз фінансових результатів...
Джога роман Теодорович бухгалтерський облік iconТиповая конфигурация "Бухгалтерський облік для бюджетних установ України"
Загрузка измененной конфигурации. Вам потребуется файл метаданных (файл 1c md) нового релиза конфигурации. Для этого установите новый...
Джога роман Теодорович бухгалтерський облік iconМетодика та техніка складання річного фінансового звіту Курсова робота
Бухгалтерський облік на тему: Методика та техніка складання річного фінансового звіту Київ – 2001
Джога роман Теодорович бухгалтерський облік icon1. Основи організації фінансового обліку 3 Мета та сутність бухгалтерського (фінансового) обліку 3 Регулювання та організація бухгалтерського (фінансового) обліку на підприємстві 5 Формування облікової політики підприємства 8 Тема Облік грошових коштів 11 Облік касових операцій 11 Облік коштів на ра

Разместите кнопку на своём сайте:
txt.rushkolnik.ruБаза данных защищена авторским правом ©txt.rushkolnik.ru 2012
обратиться к администрации
txt.rushkolnik.ru
Главная страница