Кримінально-процесуальний кодекс україни
НазваниеКримінально-процесуальний кодекс україни
страница1/51
Дата конвертации06.05.2013
Размер0.56 Mb.
ТипКодекс
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   51
КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

( Затверджений Законом від 28.12.60 )

---------------------------------------------------------------------- ( Із змінами і доповненнями, внесеними згідно з
Указами Президії Верховної Ради Української РСР
1. N 342а-05 від 27.06.61
2. N 461а-06 від 10.09.62
3. від 13.06.63
4. N 677а-06 від 18.11.63
5. від 18.01.66
6. від 09.11.66
7. від 24.01.67
8. N 2631-07 від 18.03.70
9. N 117-08 від 30.08.71
10. N 862-08 від 21.07.72
11. N 986-08 від 30.08.72
12. N 1879-08 від 03.07.73
13. N 1898-08 від 23.07.73
14. N 1937-08 від 10.08.73
15. N 2718-08 від 17.06.74
16. N 3130-08 від 14.10.74
17. N 52-09 від 18.07.75
18. N 140-09 від 04.09.75
19. N 1593-09 від 22.12.76
20. N 1851-09 від 23.03.77
21. N 2281-09 від 01.07.77
22. N 3084-09 від 16.02.78
23. N 3086-09 від 16.02.78
24. N 270-10 від 26.05.80
25. N 2942-10 від 24.12.81
26. N 3464-10 від 17.05.82
27. N 6591-10 від 29.02.84
28. N 6834-10 від 16.04.84
29. N 8627-10 від 20.03.85
30. N 704-11 від 01.08.85
31. N 1432-11 від 10.12.85
32. N 2444-11 від 27.06.86
33. N 2753-11 від 18.08.86
34. N 4392-11 від 31.07.87
35. N 4452-11 від 21.08.87
36. N 4981-11 від 25.11.87
37. N 4995-11 від 01.12.87
38. N 5397-11 від 10.02.88
39. N 5723-11 від 14.04.88
40. N 5822-11 від 29.04.88
41. N 6347-11 від 03.08.88
42. N 6976-11 від 14.12.88
43. N 7226-11 від 06.03.89
44. N 7373-11 від 14.04.89
45. N 7617-11 від 16.06.89
46. N 8995-11 від 29.12.89
47. N 8711-11 від 19.01.90
48. N 8918-11 від 07.03.90
49. N 9092-11 від 20.04.90
50. N 9166-11 від 04.05.90
51. N 596-12 від 26.12.90
52. N 597а-12 від 26.12.90
53. N 647-12 від 18.01.91
54. N 661-12 від 28.01.91
55. N 838-12 від 18.03.91
56. N 1369-12 від 23.07.91
57. N 1434а-12 від 25.08.91

Законом Української РСР
58. N 1255-12 від 25.06.91

Законами України
59. N 1564-12 від 18.09.91
60. N 1960-12 від 10.12.91
61. N 1974-12 від 12.12.91
62. N 2354-12 від 15.05.92
63. N 2464-12 від 17.06.92
64. N 2467-12 від 17.06.92
65. N 2468-12 від 17.06.92
66. N 2547-12 від 07.07.92
67. N 2613-12 від 17.09.92
68. N 2703-12 від 16.10.92
69. N 2857-12 від 15.12.92
70. N 2935-12 від 16.01.93
71. N 2936-12 від 26.01.93
72. N 2947-12 від 28.01.93
73. N 3039-12 від 03.03.93
74. N 3129-12 від 22.04.93
75. N 3130-12 від 22.04.93
76. N 3132-12 від 22.04.93
77. N 3351-12 від 30.06.93
78. N 3582-12 від 11.11.93
79. N 3780-12 від 23.12.93
80. N 3785-12 від 23.12.93
81. N 3787-12 від 23.12.93
82. N 3888-12 від 28.01.94
83. N 4018-12 від 24.02.94
84. N 4043-12 від 25.02.94
85. N 137/94-ВР від 27.07.94
86. N 174/94-ВР від 21.09.94
87. N 218/94-ВР від 20.10.94
88. N 246/94-ВР від 15.11.94
89. N 299/94-ВР від 16.12.94
90. N 305/94-ВР від 20.12.94
91. N 64/95-ВР від 15.02.95
92. N 282/95-ВР від 11.07.95
93. N 358/95-ВР від 05.10.95
94. N 360/95-ВР від 05.10.95
95. N 323/96-ВР від 12.07.96
96. N 386/96-ВР від 01.10.96
97. N 388/96-ВР від 02.10.96
98. N 530/96-ВР від 20.11.96
99. N 44/97-ВР від 05.02.97
100. N 552/97-ВР від 07.10.97
101. N 85/98-ВР від 05.02.98
102. N 210/98-ВР від 24.03.98
103. N 1134-XIV від 08.10.99
104. N 1288-XIV від 14.12.99
105. N 1381-XIV від 13.01.2000
106. N 1483-III від 22.02.2000
107. N 1587-III від 23.03.2000
108. N 1685-III від 20.04.2000
109. N 1833-III від 22.06.2000
110. N 1945-III від 14.09.2000
111. N 1981-III від 21.09.2000

Рішенням Конституційного Суду
112. N 13-рп/2000 від 16.11.2000

Законами
113. N 2114-III від 16.11.2000
114. N 2181-III від 21.12.2000 - набирає чинності
з 1 квітня 2001 року 115. N 2247-III від 18.01.2001
116. N 2362-III від 05.04.2001
117. N 2409-III від 17.05.2001
118. N 2533-III від 21.06.2001 - набуває чинності з 29.06.2001 119. N 2670-III від 12.07.2001 - про набуття чинності див.
пункт 1 "Прикінцевих положень" Закону N 2670-III від 12.07.2001) ----------------------------------------------------------------------

( У тексті Кодексу слова "службова особа" у всіх відмінках замінено словами "посадова особа" у відповідних відмінках згідно із Законом N 282/95-ВР від 11.07.95 )
---------------------------------------------------------------------- ( У тексті Кодексу слова "Республіка Крим" у всіх відмінках замінено словами "Автономна Республіка Крим" у відповідних відмінках згідно із Законом
N 2533-III від 21.06.2001 )
---------------------------------------------------------------------- ( У тексті Кодексу слова "попереднє слідство", "попереднього слідства", "попереднє", "попереднього" замінено відповідно словами "досудове слідство", "досудового слідства", "досудове", "досудового" згідно із Законом N 2670-III від 12.07.2001 )
----------------------------------------------------------------------

Розділ перший

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Глава 1

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Призначення Кримінально-процесуального кодексу України

Призначенням Кримінально-процесуального кодексу України є визначення порядку провадження у кримінальних справах.

( Стаття 1 в редакції Закону N 2857-12 від 15.12.92 )

Стаття 2. Завдання кримінального судочинства

Завданнями кримінального судочинства є охорона прав та законних інтересів фізичних і юридичних осіб, які беруть в ньому участь, а також швидке і повне розкриття злочинів, викриття винних та забезпечення правильного застосування Закону з тим, щоб кожний, хто вчинив злочин, був притягнутий до відповідальності і жоден невинний не був покараний.

( Стаття 2 в редакції Закону N 2857-12 від 15.12.92 )

Стаття 3. Чинність кримінально-процесуального закону

Провадження в кримінальних справах на території України здійснюється за правилами цього Кодексу незалежно від місця вчинення злочину.
При провадженні в кримінальній справі застосовується кримінально-процесуальний закон, який діє відповідно під час дізнання, досудового слідства або судового розгляду справи.
Норми цього Кодексу застосовуються при провадженні в справах про злочини іноземних громадян, за винятком осіб, які користуються правом дипломатичної недоторканності. Норми цього Кодексу застосовуються і в справах про злочини осіб без громадянства.

( Стаття 3 із змінами, внесеними згідно з Указом ПВР N 6834-10 від 16.04.84)

Стаття 4. Обов'язок порушити кримінальну справу і розкрити злочин

Суд, прокурор, слідчий і орган дізнання зобов'язані в межах своєї компетенції порушити кримінальну справу в кожному випадку виявлення ознак злочину, вжити всіх передбачених законом заходів до встановлення події злочину, осіб, винних у вчиненні злочину, і до їх покарання.

Стаття 5. Недопустимість притягнення як обвинуваченого інакше ніж на підставах і в порядку, встановлених законом

Ніхто не може бути притягнутий як обвинувачений інакше ніж на підставах і в порядку, встановлених законом.

Стаття 6. Обставини, що виключають провадження в
кримінальній справі

Кримінальну справу не може бути порушено, а порушена справа підлягає закриттю:
1) за відсутністю події злочину;
2) за відсутністю в діянні складу злочину;

( Пункт 3 частини першої статті 6 виключено на підставі Закону N 2670-III від 12.07.2001 )

4) внаслідок акту амністії, якщо він усуває застосування покарання за вчинене діяння, а також в зв'язку з помилуванням окремих осіб;
5) щодо особи, яка не досягла на час вчинення суспільно небезпечного діяння одинадцятирічного віку;
6) за примиренням обвинуваченого, підсудного з потерпілим у справах, які порушуються не інакше як за скаргою потерпілого, крім випадків, передбачених частинами 2, 4 і 5 статті 27 цього Кодексу;
7) за відсутністю скарги потерпілого, якщо справу може бути порушено не інакше як за його скаргою, крім випадків, коли прокуророві надано право порушувати справи і при відсутності скарги потерпілого (частина 3 статті 27 цього Кодексу);
8) щодо померлого, за винятком випадків, коли провадження в справі є необхідним для реабілітації померлого або відновлення справи щодо інших осіб за нововиявленими обставинами;
9) щодо особи, про яку є вирок по тому ж обвинуваченню, що набрав законної сили, або ухвала чи постанова суду про закриття справи з тієї ж підстави;
10) щодо особи, про яку є нескасована постанова органу дізнання, слідчого, прокурора про закриття справи по тому ж обвинуваченню;
11) якщо про відмову в порушенні справи по тому ж факту є нескасована постанова органу дізнання, слідчого, прокурора.

( Частину другу статті 6 виключено на підставі Закону N 2670-III від 12.07.2001 )

Якщо обставини, зазначені в пунктах 1, 2 і 4 цієї статті, виявляються в стадії судового розгляду, суд доводить розгляд справи до кінця і у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 цієї статті, постановляє виправдувальний вирок, а у випадках, передбачених пунктом 4, Ч обвинувальний вирок із звільненням засудженого від покарання.
Закриття справи на підставах, зазначених у пункті 4 цієї статті, не допускається, якщо обвинувачений проти цього заперечує. В цьому разі провадження у справі продовжується в звичайному порядку.
У разі наявності достатніх підстав вважати, що суспільно небезпечне діяння, вчинено особою, яка досягла одинадцяти років, але до виповнення віку, з якого законом передбачена кримінальна відповідальність, по факту цього діяння порушується кримінальна справа. Така справа вирішується у порядку, передбаченому статтею 7-3 цього Кодексу.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   51

Похожие:

Кримінально-процесуальний кодекс україни iconЦивільний процесуальний кодекс
Верховна Рада України; Кодекс України, Кодекс, Закон вiд 18. 03. 2004 №1618-iv картка | Документи | Iсторiя | Пов'язанi док-ти |...
Кримінально-процесуальний кодекс україни iconКримінально-процесуальний Кодекс України { від статті 1 до статті 93-1 }
Указами Президії Верховної Ради Української рср n 342а-05 від 27. 06. 61 (Від. N 28, ст. 342) n 461а-06 від 10. 09. 62 (Від. N 37,...
Кримінально-процесуальний кодекс україни iconЦивільний кодекс
Верховна Рада України; Кодекс України, Закон, Кодекс вiд 16. 01. 2003 №435-iv картка | Документи | Iсторiя | Пов'язанi док-ти | Публiкацiї...
Кримінально-процесуальний кодекс україни iconЗакон україни про внесення змін І доповнень до Кримінального кодексу України та Кримінально-процесуального кодексу України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про захист інформації в автоматизованих системах" Верховна Рада України постановляє
Если вы используете эту программу для того, чтобы посмеяться над кем-то, учтите, что вы несете ответственность за нарушение исправной...
Кримінально-процесуальний кодекс україни icon"Name ly" "renewable energy" сімейний кодекс україни погода в сусідовичах
Балалар ұжымы және олардың қаиеттері цивільний кодекс україни скачати безплатно смотреть сериал сырлы стамбул
Кримінально-процесуальний кодекс україни icon"Name ly" "renewable energy" сімейний кодекс україни погода в сусідовичах
Балалар ұжымы және олардың қаиеттері цивільний кодекс україни скачати безплатно смотреть сериал сырлы стамбул
Кримінально-процесуальний кодекс україни iconКодекс України про адміністративні правопорушення (№80731-x вiд 07. 12. 1984) Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 212-1) ( ст. 213 ст. 330 ( 80732-10 ) (
Відомості Верховної Ради Української рср (ввр) 1984, додаток до n 51, ст. 1122 )
Кримінально-процесуальний кодекс україни iconПрактикум зі складання кримінально-процесуальних документів
Д. Лук'янчиков, доктор юридичних наук, професор, професор кафедри інформаційного та підприємницького права Національного технічного...
Кримінально-процесуальний кодекс україни iconЗакон України "Про власність" від 7 лютого 1991 р та Цивільний кодекс України (розділ 2, глави 6-12)
Захист прав власника від порушень, не поєднаних з позбавленням володіння стр. 33
Кримінально-процесуальний кодекс україни iconКодекс про шлюб та сім'ю України ( Кодекс затверджено Законом n 2006-vii ( 2006а-07 )
Кодекс затверджено Законом n 2006-vii ( 2006а-07 ) від 20. 06. 69, Ввр, 1969, n 26, ст. 204 )
Разместите кнопку на своём сайте:
txt.rushkolnik.ruБаза данных защищена авторским правом ©txt.rushkolnik.ru 2012
обратиться к администрации
txt.rushkolnik.ru
Главная страница