Інформації про шляхи передачі та ступені ризику зараження віл, ознаки сніду, профілактику віл-інфікування
НазваниеІнформації про шляхи передачі та ступені ризику зараження віл, ознаки сніду, профілактику віл-інфікування
страница4/10
Дата конвертации22.01.2013
Размер251.18 Kb.
ТипІнформації
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Охорона членистоногих

Учень:
називає:
- загальні ознаки типу Членистоногі;
- загальні ознаки представників ракоподібних, павукоподібних, комах.
наводить приклади:
- видів ракоподібних, павукоподібних, комахи, що зустрічаються у своєму регіоні;
- видів, що потребують охорони;
- видів, що є паразитами людини, тварин і рослин, переносниками збудників хвороб;
- видів, що завдають шкоди сільському господарству;
- комах-запилювачів, одомашнених комах;
- зміни довкілля, що причиняються діяльністю членистоногих;
розпізнає:
- представників класів членистоногих на таблицях, наочних посібниках, у колекціях та природі;
характеризує:
- способи життя членистоногих;
- роль членистоногих у екосистемах;
пояснює:
- особливості пристосованості зовнішньої і внутрішньої будови, процесів життєдіяльності членистоногих до найрізноманітніших середовищ існування;
- взаємозв'язки організмів між собою, між організмами і неживою природою;
- значення у житті людини;
порівнює:
- особливості організації членистоногих та кільчастих червів;
- особливості організації ракоподібних, павукоподібних та комах;
спостерігає та описує:
- поведінку комах;
- процеси життєдіяльності комах;
застосовує знання:
- про життєдіяльність комах для обґрунтування прийомів їх штучного розведення;
- про біологічні особливості паразитичних членистоногих для дотримання особистої гігієни, профілактики захворювань, що ними викликаються;
- для боротьби з комахами, що завдають шкоди людині;
- для збереження комах;
дотримується правил:
- спостереження за сезонними змінами у житті членистоногих;
- особистої гігієни;
- роботи з визначником;
робить висновок:
- про значення членистоногих в екосистемах і в житті людини Демонстрування вологих препаратів ракоподібних, павукоподібних та комах, колекцій комах.
Лабораторні роботи
№5. Вивчення пристосованості у зовнішній будові ракоподібних до середовища існування.
№6. Вивчення пристосування у зовнішній будові комах до середовищ існування.
№7. Визначення комах, за допомогою визначної картки. 6 3 Тема 5. Молюски

Загальна характеристика, різноманітність молюсків. Роль молюсків у екосистемах, їх значення для людини.


Учень:
називає:
- загальні ознаки представників типу Молюски;
наводить приклади:
- найпоширеніших видів молюсків свого регіону, шкідників сільського господарства, проміжних хазяїв паразитичних червів;
- значення молюсків для людини;
- взаємозв'язків тварин у екосистемах;
розпізнає:
- молюсків на таблицях, у природі, колекціях;
характеризує:
- середовища існування молюсків;
- особливості будови молюсків;
- пристосованість молюсків до умов існування;
пояснює:
- зв'язок особливостей будови та способу життя молюсків;
порівнює:
- організацію молюсків та червів;
- організацію різних класів молюсків;
спостерігає та описує:
- особливості процесів життєдіяльності та рух молюсків;
застосовує знання:
- про біологічні особливості тварин для догляду за акваріумними молюсками;
дотримується правил:
- роботи з визначником;
робить висновок:
- про значення молюсків у екосистемах і в житті людини Демонстрування черепашок та вологих препаратів молюсків.
Лабораторні роботи:
№8. Вивчення зовнішньої будови та способу руху черевоногих молюсків (на прикладі акваріумних видів).
№9. Порівняння та визначення черепашок молюсків. 7 7 Тема 6. Хордові тварини. Безчерепні. Риби

Загальна характеристика типу Хордові. Підтип Безчерепні. Загальна характеристика.
Загальна характеристика підтипу Хребетні. Клас Хрящові риби. Загальна характеристика класу, особливості процесів життєдіяльності, поведінки, різноманітність хрящових риб. Роль в екосистемах та господарське значення хрящових риб.
Клас Кісткові риби. Загальна характеристика класу, особливості процесів життєдіяльності. Поведінка і сезонні явища у житті риб. Різноманітність кісткових риб. Роль у водних екосистемах. Значення риб у житті людини. Рибне господарство. Охорона риб.

Учень:
називає:
- загальні ознаки типу Хордові;
- загальні ознаки підтипу Безчерепні;
- загальні ознаки представників класів Хрящові і Кісткові риби;
наводить приклади:
- пристосованості головохордових до умов мешкання;
- видів риб, що мешкають у місцевих водоймах;
- промислових риб;
- риб, що потребують охорони;
- ознаки пристосованості в будові, процесах життєдіяльності, поведінці риб до середовища існування;
розпізнає:
- органи і системи органів ланцетника на постійних мікропрепаратах;
- представників підтипів типу Хордові на малюнках та препаратах;
- органи риб на малюнках та препаратах;
- представників деяких рядів риб у природі;
характеризує:
- середовище існування, особливості зовнішньої і внутрішньої будови, процесів життєдіяльності;
- спосіб життя риб, особливості зовнішньої будови, покриви риб;
- ознаки пристосованості риб до способу життя у внутрішній будові;
- розмноження і розвиток риб;
пояснює:
- значення поведінки риб у їх пристосованості до середовища існування;
- значення збереження різноманітності риб, необхідність регулювання їхньої чисельності;
- значення риб у природі й житті людини;
- застосування знань про життєдіяльність риб у житті людини;
порівнює:
- особливості організації представників підтипів Безчерепні та Хребетні;
- організацію хрящових та кісткових риб;
обґрунтовує:
- взаємозв'язок будови та способу життя організму на прикладі ланцетника; і середовища мешкання;
спостерігає та описує:
- зовнішню будову риб;
- поведінку акваріумних риб;
- сезонні зміни в житі риб;
застосовує знання:
- про риб для обґрунтування методів їхньої охорони, утримання в акваріумах, розведення у водоймах;
дотримується правил:
- охорони водойм, збереження рідких видів риб;
- робить висновок;
робить висновок:
- про значення риб у екосистемах і в житті людини Демонстрування опудал і вологих препаратів риб.
Лабораторні роботи:
№ 10. Зовнішня та внутрішня будова ланцетника (постійні мікропрепарати) *.
№ 11. Вивчення зовнішньої будови та поведінки риб. 9 3

Тема 7. Земноводні

Загальна характеристика класу Земноводні. Особливості процесів життєдіяльності та поведінки. Сезонні явища в житті земноводних. Різноманітність земноводних.
Роль земноводних у екосистемах, їх значення для людини. Охорона земноводних

Учень:
називає:
- характерні ознаки земноводних;
наводить приклади:
- видів земноводних, у тому числі поширених в Україні, своєму регіоні;
- рідкісних видів земноводних;
- ускладнення будови і процесів життєдіяльності земноводних порівняно з рибами;
- пристосування у будові, процесах життєдіяльності земноводних до життя у водяному та наземному середовищах існування;
розпізнає:
- представників хвостатих та безхвостих земноводних на малюнках, - деякі види земноводних у природі;
характеризує:
- розмноження і розвиток земноводних;
пояснює:
- пристосування земноводних до наземного способу життя;
- взаємозв'язки будови і функціонування організму земноводних;
- взаємозв'язки земноводних з іншими організмами і з неживою природою;
- вплив діяльності людини на різноманітність видів земноводних, середовища їхнього життя;
- необхідність охорони земноводних;
порівнює:
- організацію земноводних та риб, хвостатих та безхвостих земноводних;
- риси пристосованості земноводних до життя у водному та наземному середовищах мешкання;
застосовує знання:
- про біологічні особливості земноводних для обґрунтування заходів їхньої охорони;
робить висновок:
- про особливості земноводних у зв'язку з виходом на суходіл;
- про значення земноводних у екосистемах та в житті людини Демонстрування препаратів скелета земноводних, вологих препаратів різноманітних земноводних.
Лабораторна робота:
№12. Порівняння скелетів земноводних та риб. 10 3 Тема 8. Плазуни

Загальна характеристика класу Плазуни. Особливості процесів життєдіяльності і поведінки. Сезонні явища в житті плазунів. Різноманітність плазунів. Роль плазунів у екосистемах, їх значення для людини. Охорона плазунів


Учень:
називає:
- загальні ознаки представників класу Плазуни.
наводить приклади:
- видів плазунів, поширених в Україні та власному регіоні;
- рідкісних видів плазунів;
- пристосування в будові й процесах життєдіяльності плазунів до існування на суходолі;
розпізнає:
- деякі найпоширеніші види плазунів;
- органи плазунів на малюнках та препаратах;
характеризує:
- спосіб життя плазунів;
- розмноження і розвиток;
- пристосування плазунів до життя на суходолі;
- сезонні явища у житті плазунів;
пояснює:
- взаємозв'язок будови і процесів життєдіяльності плазунів;
- взаємозв'язок організму і середовища життя плазунів;
- причини, що зумовлюють необхідність охорони плазунів;
- роль плазунів у екосистемах;
- значення плазунів для людини;
порівнює:
- організацію плазунів та земноводних;
застосовує знання:
- про біологічні особливості плазунів для обґрунтування заходів щодо їхньої охорони;
робить висновок:
- про значення плазунів у екосистемах та в житті людини Демонстрування вологих препаратів різноманітних плазунів. 11 6 Тема 9. Птахи

Загальна характеристика класу Птахи. Особливості життєдіяльності птахів. Риси пристосованості до польоту та різних середовищ життя. Різноманітність птахів. Розмноження і розвиток птахів.
Сезонні явища у житті птахів. Поведінка птахів: влаштування гнізд, шлюбна поведінка, турбота про потомство. Перельоти птахів. Роль птахів у екосистемах, їх значення для людини. Охорона птахів. Птахівництво.

Учень:
називає:
- загальні ознаки класу Птахи;
наводить приклади:
- видів птахів, поширених на території України, регіоні, де живе учень;
- птахів, що мають господарське значення;
- видів птахів, які потребують охорони;
- рис відмінності будови птахів порівняно з плазунами;
- риси пристосованості птахів до польоту;
- сезонних явищ у житті птахів;
розпізнає:
- найпоширеніших птахів свого регіону у природі;
- птахів кількох найпоширеніших рядів на малюнках;
- характерні риси будови птахів, що належать до різних екологічних груп;
пояснює:
- значення турботи про потомство у птахів;
- значення сезонних міграцій в житті деяких птахів;
- роль птахів у природі і значення для людини;
- вплив діяльності людини на середовища життя птахів і їхню чисельність;
- необхідність охорони птахів;
характеризує:
- пристосування птахів до польоту;
- різноманітність зв'язків птахів із середовищем існування;
- причини сезонних явищ у житті птахів;
- особливості розмноження, шлюбну поведінку та розвиток птахів;
- виводкових, нагніздних птахів;
- осілих, кочових і перелітних птахів;
порівнює:
- організацію плазунів та птахів;
- спосіб життя холоднокровних та теплокровних тварин;
- спосіб життя виводкових та нагніздних, осілих та перелітних птахів;
спостерігає та описує:
- особливості будови скелету птахів;
- поведінку найпоширеніших видів птахів своєї місцевості;
- рухи птахів під час польоту;
застосовує знання:
- про особливості життєдіяльності птахів для пояснення заходів їхньої охорони;
- для практичних дій по приваблюванню певних видів птахів;
- для догляду за птахами;
дотримується правил:
- роботи з польовими визначниками та атласами;
- ведення фенологічних спостережень;
робить висновок:
- про значення птахів у екосистемах та в житті людини Демонстрування опудал птахів.
Лабораторні роботи:
№13. Вивчення зовнішньої будови птахів та будови пір'я.
№14. Вивчення особливостей будови скелету птахів. 12 7 Тема 10. Ссавці

Загальна характеристика класу Ссавці. Особливості життєдіяльності ссавців. Різноманітність ссавців. Сезонні явища у житті ссавців, їх поведінка. Роль ссавців у екосистемах, їх значення для людини. Охорона ссавців. Тваринництво. Охорона ссавців


Учень:
називає:
- загальні ознаки класу Ссавці;
наводить приклади:
- видів ссавців фауни України;
- ссавців, що поширені в його регіоні;
- ссавців, що потребують охорони;
- свійських ссавців;
- ускладнення будови і процесів життєдіяльності ссавців порівняно з плазунами;
- пристосування ссавців у будові, процесах життєдіяльності, поведінці до різних середовищ існування;
розпізнає:
- ссавців важливіших рядів;
- органи ссавців на малюнках та препаратах;
- деякі види ссавців у природі;
характеризує:
- спосіб життя ссавців;
- особливості поведінки ссавців;
- різноманітність зв'язків ссавців із середовищем існування;
- сезонні явища у житті ссавців;
- розмноження та розвиток ссавців, турботу про потомство;
пояснює:
- особливості життєдіяльності ссавців у зв'язку із способом життя;
- значення ссавців у природі й житті людини;
порівнює:
- особливості пристосування ссавців деяких рядів до середовища існування;
спостерігає:
- за поведінкою свійських та диких ссавців;
- сезонними змінами в житті ссавців;
застосовує знання:
- про особливості ссавців для обґрунтування заходів їх охорони;
- для утримання ссавців у штучних умовах та використання у сільському господарстві;
робить висновок:
- про значення ссавців у екосистемах та в житті людини Демонстрування препаратів та опудал ссавців. Розділ VIІI. Організми і середовище існування 13 5


Тема 12. Організми і середовище існування

Вплив чинників середовища нат тварин. Етичне ставлення людини до інших видів тварин. Взаємовідносини людини з іншими видами тварин.
Охорона тваринного світу. Червона книга України. Природоохоронні території.
Основні етапи історичного розвитку тваринного світу.Учень:
називає:
- основні етапи розвитку історичного світу;
- заповідники і заповідні території України;
наводить приклади:
- пристосування тварин до впливу різних чинників довкілля (температури, освітленості, вологи);
- форм співіснування організмів в угрупованнях;
- впливу людини на тваринний світ;
характеризує:
- взаємодію організмів між собою і середовищем життя;
- роль тварин у природі;
- значення тварин у житті людини;
застосовує знання:
- про тваринний світ для аналізу діяльності людини;
- для формування оцінних суджень про значення тваринного світу у житті людини;
робить висновок:
- про роль біорізноманіття організмів в існуванні біосфери, регулювання чисельності видів;
- про потребу в аналізі господарської діяльності людини з огляду на збереження стану природи;
- про ускладнення тваринного світу в процесі еволюції

Екскурсії:
1. Ознайомлення з різноманітністю та процесами життєдіяльності тварин -гідробіонтів (прісна водойма).
2. Ознайомлення з різноманітністю комах, знайомство з голосами птахів, вивчення слідів ссавців (ліс).
3. Ознайомлення з різноманітністю комах та хребетних тварин (лука, або степ).
4. Ознайомлення з комахами - шкідниками сільського господарства (штучна екосистема).
Практичні завдання:
Спостереження за поведінкою домашніх тварин, диких тварин у природі, участь у заходах з охорони природи.
Складання колекції комах - шкідників саду і городу. Розпізнавання найпоширеніших шкідників.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Похожие:

Інформації про шляхи передачі та ступені ризику зараження віл, ознаки сніду, профілактику віл-інфікування iconЛ. І. Колесниченко державне видавництво україни
БІв писань, хоч ще й не остаточним. Віл же вказав І на те, щ) дитяча мова не є аредаеточ вяіслючао однієї дитячої псиїолсгії, а чіст-...
Інформації про шляхи передачі та ступені ризику зараження віл, ознаки сніду, профілактику віл-інфікування iconКонтрольна робота На тему: „Невербальні канали передачі інформації Роботу
Невербальные каналы передачи информации (Невербальні канали передачі інформації) Міжрегіональна Академія Управління Персоналом Контрольна...
Інформації про шляхи передачі та ступені ризику зараження віл, ознаки сніду, профілактику віл-інфікування iconІнформації про основні засоби та інші необоротні матеріальні активи, а також розкриття інформації про них у фінансовій звітності визначається Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку №7 "Основні засоби"
Облік зносу та амортизації основних засобів Міністерство освіти та науки України Донецький національний університет Кафедра обліку...
Інформації про шляхи передачі та ступені ризику зараження віл, ознаки сніду, профілактику віл-інфікування iconІнформації 36 Загальне уявлення про надмірність інформації 39 Економічна інформація та її властивості 42 Контрольні запитання та завдання 45 Тема Основи статистичної теорії інформації 45 Ентропія як міра ступеня невизначеності 45 Ентропія та інформація 50
Загальні підходи до опису систем 15 Контрольні запитання та завдання 20 Тема Економіка як кібернетична система 20
Інформації про шляхи передачі та ступені ризику зараження віл, ознаки сніду, профілактику віл-інфікування iconТесты звоните тел: 097-55-15-772, 093-52-49-593 тематика тестування для кандидатів на посаду судді
Об’єднання держав. Конфедерація: поняття, ознаки. Міждержавні об’єднання: поняття, ознаки, види. Механізм держави: поняття, призначення,...
Інформації про шляхи передачі та ступені ризику зараження віл, ознаки сніду, профілактику віл-інфікування iconПро затвердження Порядку безоплатної передачі у комунальну власність об'єктів соціальної сфери, житлового фонду, у тому числі незавершеного будівництва, а також внутрішньогосподарських меліоративних систем колективних сільськогосподарських підприємств,
Відповідно до статті 31 Закону України "Про колективне сільськогосподарське підприємство" ( 2114-12 ) Кабінет Міністрів України п...
Інформації про шляхи передачі та ступені ризику зараження віл, ознаки сніду, профілактику віл-інфікування iconЗаконодавство України щодо реклами Зміст Закон України "Про рекламу" Закон України "Про захист
Закон України "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні"
Інформації про шляхи передачі та ступені ризику зараження віл, ознаки сніду, профілактику віл-інфікування iconІнформації про професійні системи відбілювання, питань про ці системи виникає все більше і більше. Відповісти на кілька з них ми попросили лікаря-стоматолога Наталію Байду
Всі «ЗА» І «проти» відбілювання зубів admin on 15/02/2012 20: 42: 00
Інформації про шляхи передачі та ступені ризику зараження віл, ознаки сніду, профілактику віл-інфікування iconПовідомлення про отримання І квитанція №1, та одразу відкривається "Відповідь на запит щодо інформації з Реєстру платників пдв" (J(F)1400401). Відповідь також поміщається у Реєстр документів. Нові форми: податкова інспекція
...
Інформації про шляхи передачі та ступені ризику зараження віл, ознаки сніду, профілактику віл-інфікування iconПовідомлення про отримання І квитанція №1, та одразу відкривається "Відповідь на запит щодо інформації з Реєстру платників пдв" (J(F)1400401). Відповідь також поміщається у Реєстр документів. Нові форми: податкова інспекція
...
Разместите кнопку на своём сайте:
txt.rushkolnik.ruБаза данных защищена авторским правом ©txt.rushkolnik.ru 2012
обратиться к администрации
txt.rushkolnik.ru
Главная страница